మూడు మార్లు శ్రీరామ నామ జపం చేయడం

శ్రీరామ నామ జపం చేయడం అంటే పూర్వజన్మ సుకృతం అంటారు. మూడు మార్లు శ్రీరామ నామ జపం చేయడం అంటే వేయి విష్ణు నామాలు పలికినట్టేనని పరమశివుడు, పార్వతీదేవికి తెలియజేసినట్టు పురాణాలు చెబుతున్నాయని పెద్దలు అంటారు.

భక్తితో ”శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్ల్యాం రామ నామ వరాననే” ఈ శ్లోక పఠిస్తే వేయిసార్లు విష్ణు భగవానుడి నామాలు చెప్పినట్టు అని అంటారు. సహజంగా కష్టకాలంలో మనసులో మరే ఇతర భావన లేకుండా, చటుక్కున శ్రీమహావిష్ణువును తలవడమే తరువాయి, వచ్చి ఆపదనుండి గట్టెక్కిస్తాడు. అలాంటి శ్రీమహావిష్ణువు నామాలు వేయిమార్లు పలికితే వచ్చే పుణ్యఫలం శ్రీరామ నామం మూడు మార్లు పలికితే వచ్చేయడం అంటే… శ్రీరామనామం యొక్క గొప్పతనం మనకు కనబడుతుంది.

మనసులో ఏభావన లేకుండా కష్టకాలంలో పూర్తి మనసును భగవంతుడిపై పెట్టి, భగవంతుడిని తలవడం జరిగితే, శ్రీమహావిష్ణువు ఏవిధంగా వచ్చి రక్షణ చేస్తాడో మనకు గజేంద్రమోక్షం ఘట్టం నిరూపిస్తుంది.

పదే పదే మారుకి ఒకసారి మూడు మార్లు శ్రీరామ నామ జపం చేయడం ద్వారా శ్రీరాముని గురించిన భావనలు మన మనసులో బలపడతాయి. శ్రీరాముని గురించి బలపడిని భావనలు శ్రీరాముని గురించి తెలియజేయబడిన గ్రంధపఠనం వైపు మనసును మళ్ళిస్తాయి. శ్రీరామాయణం మనసు పెట్టి చదివినవారికి శ్రీరాముని గుణగణాలే మనసులో బాగా నాటుకుంటాయి.

శ్రీరాముడు నిలువెత్తు ధర్మస్వరూపంగా చెబుతారు.

శ్రీరామాయణంలో ఒక చోట రావణుడికి శ్రీరాముని గురించి చెబుతూ… ”శ్రీరాముడు నిలువెత్తు ధర్మస్వరూపంగా, నడిచే ధర్మముగా చెబుతారు. అటువంటి శ్రీరామ నామ జపం చేయడం వలన, మన మనసులో ధర్మం గురించిన భావనలు బలపడతాయి.

ధర్మమును రక్షిస్తే, ధర్మము నిన్ను రక్షిస్తుంది. అటువంటి ధర్మమును అడుగడుగునా ఆచరించి చూపిన శ్రీరాముని గురించి జపం చేయడం, తపించడం అంటే ధర్మము గురించి తపించడమే…

ప్రకృతిలో పదార్ధమును పరిశీలించిన ఏవో కొన్ని ధర్మములను కలిగి ఉంటాయి. ఆ పదార్ధము యొక్క ధర్మాలను తెలుసుకోవడం వలన, ఆ పదార్ధమును ఏవిధంగా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియవస్తుంది. అలాగే జీవిత పరమార్ధమును చేరుకునే ధర్మమార్గమును ఆచరించినవారి గుణగణాలు తలవడం అంటే, ఆ ధర్మమార్గము మనకు మన జీవితంలో గోచరించే అవకాశం ఉంటుంది.

భగవానుడు అందరినీ ఒకే లాగా అనుగ్రహించడం…. శ్రీరామదాసు, అన్నమయ్య… ఇద్దరూ భగవానుడిని కీర్తించినవారే కానీ ఇద్దరినీ అనుగ్రహించిన తీరు వేరుగా ఉంటుంది. అలాగే అందరి జీవితాలు కూడాను… కాబట్టి మనం ఆ భగవానుడిని పట్టుకుంటే మన జీవితం గురించి సాక్షి అయిన శ్రీరామచంద్రుడే, ఏవిధంగా అనుగ్రహించాలో ఆవిధంగా అనుగ్రహించే అవకాశం ఉంటుంది.

ధర్మమార్గమునకు మన ప్రయత్నం చేయడం మన ప్రధమ కర్తవ్యం. మన జీవితానికి అవసరమైన కర్తవ్యం మనం నిర్వహించుకుంటూనే, మన జీవిత పరమార్ధం గురించి కూడా మన ప్రయత్నం చేయడం మన ధర్మం. అందుకు ముందుగా నామస్మరణ కన్నా మేలైనది లేదు అంటారు.

పోతనమాత్యుడు రచించిన భాగవతం శ్రీరామునికే అంకితం

బమ్మెర పోతరాజు రచించిన భాగవతం, ఎక్కువగా శ్రీమహావిష్ణువు గురించి, శివుడి గురించి ఉంటే, అలాంటి భాగవత రచనకు దైవానుగ్రహం శ్రీరాముని రూపంలో జరిగింది. భాగవతం రచించిన పోతనామాత్యులు పరమ రామభక్తుడు… చివరికి భాగవతం శ్రీరామునికే అంకితం ఇచ్చారు. అంటే శ్రీరాముడు అనుగ్రహిస్తే శ్రీమహావిష్ణువు, పరమశివుడు అనుగ్రహం పొందినట్టే.

హరిహరుల అనుగ్రహం సులభంగా పొందాలంటే, శ్రీరామ నామ జపం మూడు మార్లు పదే పదే తీరిక వేళల్లో చేయడం మేలు అంటారు. మరీ ముఖ్యంగా శ్రీరాముడు కష్టకాలంలో ఓ మాములు మనిషిలాగానే దు:ఖించడం కనబడుతుంది.

మన కష్టకాలంలో తోటివారి మాటలు ఓదార్పు ఎలా ఉంటుందో… శ్రీరామాయణం చదివితే, రాముని మనసు మన మనసుకు మరింత దగ్గరవుతుందని అంటారు. అందుకే శ్రీరామ నామ జపం పదే పదే చేసి, శ్రీరామచంద్రుని గురించి భావనలు బలపడ్డాక, శ్రీరామాయణం చదువుతుంటే, శ్రీరాముడే మనసులో కొలువై ఉంటాడని అంటారు. ముందుగా శ్రీరామ నామ జపం మనస్ఫూర్తిగా, భక్తితో, నమ్మకంతో చేయడం అలవాటు అయితే, శ్రీరాముని అనుగ్రహం కలుగుతుంది.

ధన్యవాదాలు – తెలుగురీడ్స్.కామ్

పరీక్షత్తు మహారాజు తొలిసారిగా కలిబారిన..

పరీక్షత్తు మహారాజు తొలిసారిగా కలిబారిన పడ్డ మహారాజు. ధర్మరాజుకు మనవడు, ఉత్తర – అభిమన్యుల బిడ్డ. భారతం ప్రారంభం ఈయన పుత్రుడు తలపెట్టిన సర్పయాగంతో పాండవుల గురించి చెప్పబడుతుంది. ఈ పరీక్షత్తు మహారాజు వలననే శ్రీమద్భాభాగవతం ప్రవచించబడింది.

కలియుగ ప్రారంభంలో కంటబడ్డ కలిపురుషుడుని తరిమివేయబోయాడు. అయితే కాలానుసారం కలిని వదిలేశాడు. అటువంటి మహారాజు కలిబారిన పడి, తన మృత్యువును తానే కొని తెచ్చుకుంటాడు. కలి ప్రభావం మొదటిగా గురైంది.. పరీక్షత్తు మహారాజే...

శ్రీకృష్ణుడుచే రక్షింపబడిన పరీక్షత్తు మహారాజు అంత్యకాలంలో ఆదిదేవుని ప్రవచనములు విని తరించాడు. ఈ ప్రవచనములు శుకబ్రహ్మ చేశారు. అదే మనకు భాగవతం.

పరీక్షత్తు మహారాజు పుట్టుకలోనూ పరమాత్మ సందర్శనం… అలాగే గిట్టే ముందు పరమాత్ముని ఆత్మస్వరూపడుగా సందర్శనం చేసిన మహానుభావుడు.

కలియుగ ప్రారంభం గురించి ప్రస్తావించాలంటే, పరీక్షత్తు మహారాజు గురించి చెబుతారు. భాగవతం చెప్పాలంటే పరీక్షత్తు గురించి చెబుతారు. మహభారతం ప్రారంభంలో పాండవుల గురించి చెప్పాల్సినప్పుడు కూడా పరీక్షత్తు గురించి చెబుతారు. పరీక్షత్తు మహారాజు ఈయన జననం, ఈయన శాపగ్రస్తుడు కావడం, మరణ సమయం వివరిస్తూ ఉంటే తెలుగు బుక్ రీడ్ చేయడానికి ఈ క్రింది బటన్ పై టచ్ చేయండి.

పరీక్షత్తు మహారాజు తొలి కలి బాధితుడు… ధర్మరాజు మనవడు, ధర్మాత్ముడు అయిన పరీక్షత్తు మహారాజులో కలి ప్రవేశించగానే… పరీక్షత్తు మహారాజు బుద్ది భ్రంశం ఎలా అవుతుందో? కర్తవ్యం స్థానంలో అహం ఎలా పెరుగుతుందో? కోపం రావడానికి పెద్దగా కారణాలు ఉండవు. ఇలా మనకు పరీక్షత్తుపై కలి ప్రభావం చూపిన విధానం ప్రవచం వింటే, మంచి విషయాలు తెలుస్తాయి.

ఈ క్రింది ప్రవచనం కలియుగ ప్రారంభంలో కలిప్రవేశం గురించి, ధర్మదేవత వ్యధ చెందడం, పరీక్షత్తు కలిని చెరపట్టడం, కలికి వరాలు ఇవ్వడం. ఆ తర్వాత కలిప్రభావం చేత బ్రాహ్మణ కుమారుని ద్వారా పరీక్షత్తు శాపం పొందడం తదితర భాగవత విషయాలు ఉంటాయి.

పరీక్షత్తు మహారాజు తొలిసారిగా కలిబారిన

ఆసక్తికి ఆయుధం పుస్తకం అయితే…

ఆసక్తికి ఆయుధం పుస్తకం అయితే… ఒక వ్యక్తి మనసుకు ఏదైనా ఒక విషయంపై ఆసక్తి కలిగితే, ఆ మనసు శ్రద్ధతో ఆ విషయం గురించి మరింతగా తెలుసుకుంటుంది. ఏ విషయంలో అయితే ఆసక్తి ఉందో, మనసు ఆ విషయం గురించిన పనిని చాలా శ్రద్ధతో ప్రారంభిస్తుంది. ఒక అంశంలో ఆసక్తి ఉంటే, ఆ ఆసక్తికి పుస్తక పఠనం తోడు అయితే, ఆ అంశంలో మనసుకు మరింత అవగాహన ఏర్పడుతుంది.

భారతీయ సంప్రదాయంలో భగవంతుడంటే భక్తి అందరికీ ఉంటుంది. ఆటోమేటిగ్గా ఆసక్తి కూడా వస్తుంది. అంటే ఒక వ్యక్తికి భగవంతుడు అంటే ఆసక్తి ఉంది. ఏ భగవంతుడు అంటే ఆసక్తి? అంటే వినాయకుడు అంటే ఆసక్తి ఉంది.

విఘ్నేశ్వరుడు ఎందుకంటే, ఏ శుభలేఖ చూసిన మొదటగా శ్రీరస్తు, శుభమస్తు అవిఘ్నమస్తు పదాలు కనబడతాయి. ఎవరంటే? వినాయకుడు అంటారు. విఘ్నేశ్వరుడిని చూస్తే, బొజ్జతో బొద్దుగా ముద్దుగా ఉంటాడు. కానీ ఏనుగు ముఖంతో ఉంటాడు. పామును పొట్టకు చుట్టుకుని ఉంటాడు. పరిశీలిస్తే ఒక దంతంతో ఉంటాడు. అంత పొట్ట వేసుకుని లావుగా ఉండేవాడు, చిట్టెలుకపై ప్రయాణం చేస్తాడు. అసలు ఆసక్తికే ఆసక్తి పుట్టించేలా రూపం ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఆసక్తికరమైన భావన బలంగా ఉంటుంది. ఎందుకలా? గణేషుడు గురించి తెలిపే పుస్తకాలు చదివితే, గణపతి ఎవరు? లంభోధరుడు జననం ఎట్టిది? వినాయకుడు అవతార ప్రయోజనం? ప్రశ్నలకు సమాధానాలు లభిస్తాయి.

ఇంకొకరికి శివుడు అంటే ఆసక్తి, ఎందుకు?

ఆసక్తికి ఆయుధం పుస్తకం అయితే...
ఆసక్తికి ఆయుధం పుస్తకం అయితే…

శివుడు అంటే ఎందుకు ఆసక్తి అంటే, శివుడికి మూడు కళ్ళు ఉంటాయి. కంఠం నీలంగా ఉంటుంది. పాము మెడలో ఉంటుంది. నంది మీద కూర్చుంటాడు. ఎందుకలా అనే దృష్టి వెళ్ళి, శివుడు గురించి తెలుసుకోవాలి. శివుడు ఎందుకలా ఉంటాడనే ఆలోచన, ఆలోచనకు తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి పెరిగింది. ఇలా శివుడు గురించి కొందరికి ఆసక్తి పెరగవచ్చును.

కొందరికి విష్ణువు అంటే ఆసక్తి పెరుగుతుంది. నాలుగు భుజములు కలిగి ఉంటాడు. నల్లగా ఉంటాడు. పాముపై పడుకుని ఉంటాడు. అవతారములు ఎత్తుతూ ఉంటాడు. అనేక అవతారములతో పూజింపబడుతూ ఉంటాడు. ఎందుకు ఇన్ని అవతారములు ఎత్తాడు. మిగిలిన దేవతలకు లేనన్ని అవతారములు ఈ స్వరూపమునకే ఎందుకు? ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న…

ఇక మూడవ ఆయన కానీ మనం మొదలు ఆయన సంకల్పంతోనే… ఆయనకు నాలుగు తలకాయలు ఉంటాయి. ఎక్కడ పూజలందుకోడు.. కానీ సృష్టికర్త. ఆ సృష్టికర్తే బ్రహ్మదేవుడు. నాలుగు తలకాయలు బ్రహ్మదేవుని స్వరూపం చూడగానే ఆయనకు ఎందుకు నాలుగు తలకాయలు అనే ఆసక్తి వస్తుంది. ఇలా ఆసక్తి పెరగడానికి మనకు కనిపించే దైవ స్వరూపములు ఉంటాయి. ఎందుకు దేవతా మూర్తుల అలా ఉంటారంటే, అలా ఉన్నవారిని చూసి ఆసక్తి పెరిగితే ఆలోచనతో జ్ఙానం వైపు మనిషిని మళ్లించడానికే అనే ఆసక్తికరమైన విషయం ద్యోతకమవుతుంది.

ఆసక్తికి ఆయుధం పుస్తకం అయితే...
ఆసక్తికి ఆయుధం పుస్తకం అయితే…

భక్తి అనే ఆసక్తికి ఆయుధం పుస్తకం అయితే…

ఆసక్తికరంగా ఉండే దేవతా మూర్తులు, వారిపై ఆసక్తి కలగగానే వారి వారి పురాణములు మనకు మనోవిజ్ఙానమును తెలియజేస్తాయి. ఏ పురాణము చూడండి.. మనసు, మనసు చేష్టలు, బలమైన మనసు, బలహీనమైన మనసు, ఆచారం కలిగిన మనసు, ఆచారం లేని మనసు… ఇలా మానసిక పరిస్థితులలో మనసు ఆయుధం ఎలా అవుతుంది. మనసు గురించిన విజ్ఙానమును అందిస్తూ, జీవిత పరమార్ధం గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి.

మనసును నియంత్రణలో పెట్టుకుంటే, కష్టంలో దాని పనితీరు బాగుంటంది. మనసు ఆకలికి తట్టుకోవడం అలవాటు అయి ఉంటే, ఉపవాసం చేయగలుగుతుంది. ఆకలికి తట్టుకునే అలవాటు లేకపోతే, ఆకలి తీర్చుకోవడానికి దొంగ కూడా మనిషిని మార్చే అవకాశం మనసుకు ఉంటుంది. అంటే నియంత్రణ అలవాటు అయిన మనసు ఆకలిని తట్టుకుని విజ్ఙతతో వ్యవహరిస్తుంది. ప్రకృతిలో తనకున్న పరిధిలో పరువుగా మనగలుగుతుంది.

ఆసక్తి గురించి తెలియజేస్తూ దేవతా స్వరూపములు గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే? ఎక్కువమందికి తెలిసి ఉండే దేవతా మూర్తులు. ఇక పరిశీలన చేస్తే, మనోవిజ్ఙానం వైపు, జీవిత పరమార్ధం వైపు తీసుకువెళ్ళగలిగే పురాణ విజ్ఙానం ఆయా దేవతలపై ఉంటాయి. ఇక భక్తితత్వంలో మనసు ఉపశమనం పొందుతుందని పెద్దల మాట. భక్తి అనే ఆసక్తికి ఆయుధం పుస్తకం అయితే… భక్తి గురించిన పురాణాలు చదవాలనిపిస్తుంది. మనసు అంటే ఏమిటో? తెలుస్తుంది.

సరే ఇక ఆసక్తి ఇంకా ఇతర విషయములపై కలుగుతుంది. చూస్తున్న వస్తువులో గుణం గమనించడం వలన ఏర్పడే ఆసక్తి పరిశీలనాత్మకమైన ఆలోచనలను సృష్టిస్తుంది. ఇటువంటి ఆలోచనలు విద్యాభ్యాసంలో ఎక్కువగా ఉంటే, విద్యార్ధికి విద్యలో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది.

మనిషి ఎదురుగా లేకపోయినా వారితో నేరుగా మాట్లడగలగడం అనే సదుపాయం గలిగిన ఫోనుపై ఆసక్తి వస్తుంది. ఇంకా కొన్ని ఫోన్లు ద్వారా ఎక్కడో ఉన్న మనిషిని చూస్తూ, మాట్లడగలగడం మరింత ఆసక్తికరమైన ఆలోచనను పరిశీలిస్తే కలుగుతుంది. అయితే అలవాటు అయ్యాక అటువంటి పరిశీలన మనిషిలో కొరవడుతుంది. కానీ పరిశీలన చేస్తే, చూస్తున్న మొబైల్ ఫోనులో ప్రపంచం ఎలా కనబడుతుంది? అనే ఆసక్తి కలగక మానదు.

ఇలా మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో మన చుట్టూ ఉండే వస్తువులు కానీ మొక్కలు కానీ ప్రదేశాలు కానీ దైవ స్వరూపములు కానీ మనలో ఆసక్తిని కలిగిస్తాయి. మనం పరిశీలన చేస్తే, చాలా విషయాలు ఆసక్తికరంగానే ఉంటాయి.

న్ని విషయాలు, అన్ని వస్తువులు, అన్ని అంశములు అందరికీ ఆసక్తి చూపడానికి మనసు

అయితే అన్ని విషయాలు, అన్ని వస్తువులు, అన్ని అంశములు అందరికీ ఆసక్తి చూపడానికి మనసు ఇష్టపడకపోవచ్చును. కొందరు దైవం అంటే భక్తి ఉంటే, కొందరికి దైవం అంటే భయం ఉంటుంది. కొందరికి దేవుడు ఎక్కడ అనే ఆసక్తి ఉంటుంది. కొందరికి వస్తువులను పరిశీలించడంపై ఆసక్తి ఉంటుంది. కొందరికి వస్తువు పనితీరుపై ఆసక్తి ఉంటుంది. కొందరికి మానవ శరీరం పనితీరు గురించిన ఆసక్తి కలగవచ్చును. కొందరికి కంపూట్యర్స్ అంటే ఆసక్తి పెరగవచ్చును.

ఇలా ఆసక్తి ఏర్పడడంలో కొందరికి కొన్నింటిపై ఉంటుంది. కొందరికి దీర్ఘమైన పరిశీలన ఏదో ఒక విషయంలో ఏర్పడుతుంది. ఎలా భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు. ఈ ఆలోచనే కలిగితే, ఆ భగవంతుడు కనిపించేవరకు ప్రయత్నం ఆగదు. ఇక ఇక్కడ వంద ఆలోచనలు లేవు. నిజంగా భగవంతుడినే చూడాలనే ప్రయత్నం అంతే. స్వామి వివేకానందకు భగవంతుడిని చూడాలి, అనే ఆలోచనతోనే రామకృష్ణ పరమహంసను కలవడం జరిగింది.

మరికొందరికి కంప్యూటర్ ఎలా పని చేస్తుంది. దాని బ్యాక్ గ్రౌండులో ఏం జరుగుతుంది. తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి. అదే తపన, అదే ఆలోచన… దాని గురించి తెలిసినవారి దగ్గర తెలుసుకోవడం, ఆలోచించడం సాధన చేయడం జరుగుతంది. ఇలా సుదీర్ఘమైన ఆసక్తి కొందరికి కలిగితే, వారి ప్రయత్న ఫలితం చాలామందికి మార్గదర్శకం కావచ్చును. ఇందుకు సాయపడే విషయాలలో పుస్తకం ఒక ఆయుధంలాగా ఉంటుంది.

ఎందుకు పుస్తకం ఆయుధం అంటే, అనుభవజ్ఙులు

ఎందుకు పుస్తకం ఆయుధం అంటే, అనుభవజ్ఙులు తమన అనుభవ సారమును పుస్తక రూపంలో వివరించి ఉంచుతారు. కొన్ని సంస్థలు ఒక వస్తువు తయారి గురించి, దానికి ఉపయోగపడే మూల పదార్ధముల గురించి, వాటి వాటి గుణములు గురించి విధానములను ఒక పుస్తకరూపంలో మార్చుతారు. ఇలా ఏదైనా విజ్ఙానపరమైన విషయాలు పుస్తకంలోకి మారతాయి.

స్కూలులో పాఠాలు పుస్తకంలో వివరించబడిన విషయాలే. కానీ ఆ పుస్తకం కూడా ఎవరో ఒకరు వ్రాసినదే అయి ఉంటుంది. ఆ వ్రాసినవారికి పుస్తకం చదివే అలవాటు ఉంటుంది.

అంటే పుస్తకం విజ్ఙానం అందిస్తుంది. ఆసక్తిని బట్టి పుస్తకం మరింత అవగాహన కలిగించే విజ్ఙానం అందిస్తుంది. కొత్తగా సృష్టించబడిని విధానం మరలా పుస్తకం అందుకుని భద్రపరిచి భవిష్యత్తులో మరొకరికి అందేవిధంగా మారుతుంది. పుస్తకం ఓ విజ్ఙాన వారధిలాగా మారుతుంది.

దేనిపై ఆసక్తి కలిగితే, దానిపై వివరణలతో కూడిన బుక్స్ నేర్చుకునేవారి ముందుంటాయి. దీర్ఘకాలికమైన ఆసక్తి అందరికీ ఒకలాగా ఉండదు. కానీ అందరిలాగానే ఉంది అంటే అది కేవలం అనుభవించడం వరకే పరిమితం అవుతుంది.

ఎప్పుడూ అన్నం మాత్రమే తినేవారికి కొంచెం బిర్యాని తినిపిస్తే, బిర్యానిపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మరలా బిర్యాని తినాలనిపిస్తుంది. ఇది అందరికీ కలిగేదే, తిని అనుభవించడం వరకు పరిమితం. కానీ బిర్యాని తయారి ఎలా? బిర్యాని ఎలా చేస్తారు? ఇది కొందరికి నేర్చుకునేవరకు పరిమితం. ఆసక్తి ఎక్కడవరకు పరిమతం అయితే అక్కడి వరకు మనసు విషయసంగ్రహణం చేస్తుంది.

ఆసక్తి అందరికీ ఉంటుంది. కొన్ని విషయాలలో అనుభవించడం వరకు పరిమితం అయితే ఏదో ఒక విషయంలో పూర్తిగా తెలుసుకునేవరకు ఉంటుంది. ఇలా ఒక విషయంలో పూర్తిగా తెలుసుకునేవరకు ఉండే, ఆసక్తికి ఆయుధం పుస్తకం అయితే… అవగాహన చేసుకోవడమే తరువాయి విషయసంగ్రహణం చేయవచ్చును.

ఆసక్తికి ఆయుధం పుస్తకం అయితే...
ఆసక్తికి ఆయుధం పుస్తకం అయితే…

చంద్రుడు అత్యంత ఆసక్తికరమైన స్వరూపము. ఎందుకంటే చంద్రుడు మన కంటికి కనబడతాడు. ఈయన గురించి పురాణములలో చెప్పబడి ఉంది. ఇంకా మనకు ఉన్న తిధలు, చంద్రగమనం ఆధారంగానే సాగుతుంది. ఇంకా చంద్రుడు ఒక ఉపగ్రహంలాగా మనకు పుస్తకములలోనూ పరిచయం ఉంటుంది. పౌర్ణమి రోజున పూర్ణ చంద్రుడు మనసును ప్రభావితం చేస్తాడు. ఆరోజు చంద్రుడిని చూస్తూ ఆనందించేవారు ఉంటారు.

పరిశీలిస్తే ప్రకృతి చాలా ఆసక్తి. మనసులో కలిగిన ఆసక్తి బలం బట్టి ఆసక్తి మనకు విషయ పరిజ్ఙానం అందిస్తుంది. ప్రకృతిలో మన మనసు చూపించిన ఆసక్తికి ఆయుధం పుస్తకం అయితే… మనసు దృష్టి సారించిన ఆసక్తిలో ఎంతో విషయ సేకరణ చేయవచ్చును. పుస్తకపఠనం విజ్ఙానంతో చెలిమి చేయడం వంటిది అంటారు. ఉపయోగించుకుంటే ఆసక్తి బలం.

ధన్యవాదాలు.

భజనపాటలు భక్తిపాటలు తెలుగు పుస్తకాలు ఉచితంగా

భజనపాటలు భక్తిపాటలు తెలుగు పుస్తకాలు ఉచితంగా ఆన్ లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. సర్వదేవతా భజనలు, రామభజనామృతము, సీతారామ భజన తదితర తెలుగు పుస్తకాలు… సర్వదేవతా భజనలు బుక్ లోని కొన్ని భజన పద్యాలు.

శ్రీగణేశ శ్రీగణేశ | శ్రీగణేశ పాహిమాం
జయగణేశ జయగణేశ | జయగణేశ రక్షమాం
ఓం గణేశ ఓం గణేశ | ఓం గణేశ పాహిమాం
శ్రీగణేశ శ్రీగణేశ | శ్రీ గణేశ రక్షమాం ||

గణేశ శరణం | శరణం గణేశ
వాగీశ శరణం | శరణం వాగీశ
విఘ్నేశ శరణం | శరణం విఘ్నేశ
మహేశ శరణం | శరణం మహేశ
రమేశ శరణం | శరణం రమేశ
సురేశ శరణం | శరణం సురేశ
గిరీశ శరణం | శరణం గిరీశ

విఘ్కేశా తవచరణం | విఘ్నవినాశక మమశరణం
గంగాధరహర గౌరీమనోహర | గిరిజాతనయా తవచరణం
మూలాధారా మోదకహస్తా | మోక్షదాయకా తవచరణం
జ్ఙానాధారా జ్ఙానవినాయక | నటనవినోదా తవచరణమ్||

దశరధనందన రామరామ | దశముఖమర్దన రామరామ
పశుపతిరంజన రామరామ | పాపవిమోచన రామరామ
మేఘశ్యామ రామరామ | రవికులసోమ రామరామ||

సాంబసదాశివ సాంబశివా | శంభోమహాదేవ సాంబశివా
గౌరీమనోహర సాంబశివా | గంగాజటాధర సాంబశివా
చంద్రకళాధర సాంబశివా | హరహర శంభో సాంబశివా

భజనపాటలు భక్తిపాటలు తెలుగు పుస్తకాలు ఉచితంగా
భజనపాటలు భక్తిపాటలు తెలుగు పుస్తకాలు ఉచితంగా

విఠలా విఠలా | పాండురంగ విఠలా
పాండురంగ విఠలా | పండరినాధ విఠలా
పండరినాధా విఠలా | పురందర విఠలా
పురందర విఠలా | పుండరీక విఠలా||

నందనందనా గోవిందా | నవనీతచోరా గోవిందా
భక్తవత్సలా గోవిందా | భాగవతప్రియ గోవిందా
వేణువిలోలా గోవిందా | విజయగోపాల గోవిందా
కృష్ణారామా గోవిందా | రామకృష్ణా గోవిందా||

అఖిలాండేశ్వరి నమో నమో | ఆదిపరాశక్తి నమో నమో
రాజరాజేశ్వరి నమో నమో | శ్రీభువనేశ్వరి నమో నమో
ఓం జగజ్జననీ నమో నమో | ఓంకారేశ్వరి నమో నమో
త్రిలోక జననీ నమో నమో | దేవి మహేశ్వరి నమో నమో
శక్తి మహేశ్వరి నమో నమో | దుర్గా సరస్వతి నమో నమో
అన్నపూర్ణేవ్వరి నమో నమో | అంబపరమేశ్వరి నమో నమో

ఆనాధరక్షక సదాశివా | దీనబంధో సదాశివా
ఆదిదేవా సదాశివ | కైలాసవాసా సదాశివా
ముక్తి దాయకా సదాశివా | గిరిజారమణా సదాశివా
నందివాహనా సదాశివా | గిరిజారమణా సదాశివా
త్రాహి త్రాహి సదాశివా | పాహి పాహి సదాశివా
హర హర హర హర సదా శివా | హర ఓం హర ఓం సదా శివా||

రామ భజనామృతము తెలుగు బుక్ నందు భజన పాటలు మన మనసుకు తేలికగా వచ్చేసేలాగా ఉన్నాయి.

భజనపాటలు భక్తిపాటలు తెలుగు పుస్తకాలు ఉచితంగా
భజనపాటలు భక్తిపాటలు తెలుగు పుస్తకాలు ఉచితంగా

భజనలు చేయవే ఓ మనసా సీతారాముల భజనలు చేయవే ఓ మనసా
అయోధ్య రాముని భజనలు చేసి ఆనందం పొందవే ఓ మనసా
ఆత్మానందం పొందవే ఓ మనసా ||
ధశరధరాముని భజనలు చేసి దిగ్విజయం పొందవే ఓ మనసా
దివ్యానందం పొందవే ఓ మనసా||
కౌసల్య రాముని భజనలు చేసి కృపానందం పొందవే ఓ మనసా
కైవల్యం పొందవే ఓ మనసా||
అహల్య రాముని భజనలు చేసి ఆనందం పొందవే ఓ మనసా
పరమానందం పొందవే ఓ మనసా||
భార్గవ రాముని భజనలు చేసి భక్తిని పొందవే ఓ మనసా
బ్రహ్మానందం పొందవే ఓ మనసా ||

కళ్యాణ రాముని భజనలు చేసి కటాక్షం పొందవే ఓ మనసా
కైవల్యం పొందవే ఓ మనసా||
సీతారాముల భజనలు చేసి సంతోషం పొందవే ఓ మనసా
సరోజదళముల పూజలు చేయవే ఓ మనసా||

నన్ను కన్నతల్లి నా భాగ్యమా
సీతమ్మ తల్లి జనకరాజ తనయే
నిన్ను నమ్మితమ్మ నా దైవమా
రఘునాధ ప్రియే సూర్యవంశరాణి
నా మొరలు వినవే సరోజాక్షి
సౌమిత్రి పూజిత అయోధ్యారాణి
కరుణచూపు తల్లి కమలలోచనీ
కౌసల్య కోడల రఘు వంశోద్ధారి.

మానస మాధవం-భక్తి గీతాలు తెలుగు బుక్ లో

మనసును మైమరిపించే భక్తి గీతం చాలా తేలికగా మన మనసులోకి చేరిపోతుంది.

ఏడడుగులు కలసి నడుద్దాం
ఏడుకొండలే ఎక్కుదాం
రండి జనులార –
రండి తరించండి –

మనసు మనసు కలుపుదాం
మనమంతా ఒకటౌదాం
మనందరిది ఒకే గతం
మనందరిది ఒకే మతం

అరమరికలు అంతరించి ఆనందం పొందుదాం
ఏడు రంగు లొకటైతే ధవళవర్ణం
ఏడు కొండలెక్కితే దైవదర్శనం
ఆరు గిరలు దాటితే అఖలాత్ముడు
ఆరు అరులు ఓడితే మోక్ష ప్రాప్తం

పాపాలే మాసిపోవు మనదారిలో
లోపాలు తొలగిపోవు కొండదారిలో
ఏడవ గిరి శిఖరాన గుడిగోపురం
ఆనంద నిలయడే అచట కాపురం

బండలన్ని పవిత్రం కొండలన్ని విచిత్రం
ప్రకృతంత పవిత్రం ప్రతి అణువు పావనం
పోవుకొలది ప్రపంచాన్ని బాసే అనుభూతి
చేరుకొలది పరమాత్ముని సన్నిధి ప్రీతి

మరిన్ని భక్తిగీతాలు మన మనసుని ఆకర్షిస్తాయి. ఆ మాధవునిపై మనసుని మళ్ళిస్తాయి.

భక్తి గీతములు తెలుగు బుక్ లో భక్తి పాటలలో ఒక్క పాట ఏడుకొడలవాడిపై

ఎంత మధురము నీ నామం
ఎంత మోహనము నీ రూపం
ఎంత చూచినా తనివి తీరదు
ఎంత భజించిన కాలము చాలదు

ఏడుకొండలా వెంకటేశ్వరా
ఎన్నాళ్ళు వేచేను నిన్ను చూడ నేను
అలసినదయ్యా నా కనుదోయి
అగుపించవయ్యా అలివేలు నాధా

ఏడు కొండలా వెంకటరమణా
సన్నుతింతురా – సంకట హరణా
విడువలేనురా – నీ పదయుగళి
దరిశన మీయరా – నీ దరి చేర్చరా

ఏ జన్మ కర్మో ఈ జన్మలో నేను
ఇడుములలో పడి వేసారుచుంటి
వేడు చుంటిరా – వెంకటరమణా
వేగమె రావా – నా వ్యధ బాప

నిను చూడలేనా – ఈ జన్మలోనా
తిరుమాలవాసా ఓ శ్రీనివాసా
వడ్డికాసులూ నే నివ్వలేనయా
పద దాసి పిలచేనూ కనిపించ రావయ్యా…

ఇంకా ఇలాంటి భక్తి గీతాలు మరిన్ని మన మనసులో భక్తి భావమును పెంచుతాయి.

ఇతర తెలుగురీడ్స్ పోస్టుల రీడ్ చేయడానికి ఈ క్రింది బటన్లను టచ్ లేక క్లిక్ చేయండి.

పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు

పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు అయితే, మంచి బుద్దులు అబ్బుతాయని అంటారు. సహజంగా పిల్లలకు కధలంటే ఆసక్తి ఉంటుంది. కధలలోని సారంశం గ్రహించడం పిల్లలకు అలవాటు అయితే, అదే అలవాటు నిత్య విద్యలో కూడా అలవాటు పెరుగుతుంది.

అన్ని అలవాట్లుకు పరిమితులు చెబితే, విద్య నేర్చుకోవడంలో పరిమితులు చెప్పరు. వినయంతో కూడిన విద్య ఎంతవరకైనా తెలుసుకోవచ్చును. పిల్లలకు అవసరమైన వినయవిధేయతలు చిన్ననాడే బలంగా నాటుకోవాలని అంటారు. ఇందుకు తరచుగా వాడే మాటలు ‘మొక్కై ఒంగనిది, మానై ఒంగునా’ అని అంటారు.

చూసి నేర్చుకునే వయస్సు నుండి చదివి నేర్చుకునే వయస్సులో కధల పుస్తకాలు, నీతి కధలు పుస్తకాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. పిల్లలకు విమర్శించేవారి కన్నా, నియమాలు పాటిస్తూ రోల్ మోడల్ గా జీవించి వ్యక్తుల పరిచయం అవసరం. మొదటగా తల్లిదండ్రులే పిల్లలకు మోడల్ గా కనబడతారు.

పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు
పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు

తండ్రి ఏ విషయంలో సమాజంలో పాపులర్ అయ్యి ఉంటే, అదే విషయంలో ఆ తండ్రి ఆ పిల్లవానికి రోల్ మోడల్ గా ఉంటారు. ఆ విషయంలో తన తండ్రే తనకు హీరో. కొందరు పిల్లలు వెంటనే అనుసరించడం కూడా మొదలు పెడతారు. అందుకే పిల్లల విషయలో తండ్రి పెద్ద హీరోగా ఉంటాడు.

దురదృష్టం కొలది తండ్రికి దురలవాట్లు ఉంటే మాత్రం వాటిని పిల్లలకు తెలియకుండా పెద్దలు జాగ్రత్త పడాలి. కారణం… పిల్లలకు అనుసరించడమే అలవాటుగా ఉండే వయస్సులో తండ్రి ఏంచేస్తే అదే చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

తెలుగు కధలు పుస్తకాలు పిల్లలపై ప్రభావం చూపుతాయి.

అనుసరించే వయస్సులో ఏది అనుసరించాలి? ఏది అనుసరించ కూడదనే విషయంలో తల్లిదండ్రుల ఇచ్చే క్లారిటీతో బాటు పుస్తకాలు తెచ్చే ఆలోచనా విధానం కూడా పిల్లలకు ఉపయోగం. పుస్తకాలలో ఉండే నీతి కధలలో సారంశం పిల్లలలో వికాసం పెంచుతుంది. స్పూర్తిని పెంచే తెలుగు పుస్తకాలు చదవడం వలన కూడా పిల్లలకు మంచి బుద్దులు పెరుగుతాయి.

స్కూలు విద్యకు వెళుతున్నవారు స్కూల్లో స్నేహితుల ద్వారా విషయ విజ్ఙానం పెంపొందించుకుంటూ ఉంటారు. సామాజిక పోకడలలో వీరు కొన్నింటిని అనుసరించే అవకాశం కూడా స్కూల్ స్నేహితుల ద్వారా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. స్కూలుకు వెళ్ళే పిల్లలకు నీతి కధల పుస్తకాలు మేలును చేకూరుస్తాయి.

స్పూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల కధలు, ధర్మాత్ముల గురించి వివరించడం వలన పిల్లలకు

Children needed models rather than critics.. అంటే పిల్లలకు విమర్శకుల కన్నా మోడల్స్ అవసరం ఎక్కువ. Children are great imitators… అనుసరించడంలో పిల్లలకన్నా ముందుండేవారు ఉండరు.

పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు
పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు

వినే వయస్సులో చెప్పేవారు చెప్పే మంచి మాటలు వినేవారికి బాగా నాటుకుంటాయి. కధలు విని పడుకోవడం అనే అలవాటు పిల్లలకు ఉంటే, నీతి కధలు, స్పూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల కధలు, ధర్మాత్ముల గురించి వివరించడం వలన పిల్లలకు ఆయా గుణములపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆ ఆసక్తి వారి జీవితానికి ఎంతో మేలునే చేకూరుస్తాయని అంటారు.

స్పూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల గురించిన కధలు వినడం వలన స్ఫూర్తి గురించిన ఆలోచన పిల్లలో పెరుగుతంది. స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయాల గురించి ఆలోచన కలుగుతుంది. ధర్మాత్ముల గురించి వివరించడం వలన ధర్మము యొక్క గొప్పతనం తెలియబడుతుంది. ధర్మాత్ముల జీవితం గురించి తెలిసి ఉండడం వలన, మనసు చెదిరే వయస్సుకొచ్చేటప్పటికీ మనసులో మనసుపై నియంత్రణ ఉండే అవకాశం ఎక్కువ అంటారు.

ధర్మమును ఆచరించి సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదించుకున్న ధర్మాత్ముల గురించి పిల్లలకు వివరిచడం తప్పనిసరిగా చేయాలని అంటారు. అలాగే స్ఫూర్తిదాయకమై జీవన కొనసాగించి, సమాజం చేత గుర్తింపు పొందినవారి గురించి కూడా పిల్లలకు తెలియజేస్తూ ఉండడం మరొక మేలైన విషయంగా చెబుతారు.

Children our most valuable resources… పిల్లలు మన విలువైన వనరులు…. నేటి పిల్లలే రేపటి పౌరులు…

నేటి పిల్లలే రేపటి పౌరులు… నేడు పిల్లలగా ఉండేవారు ఎదుగుతూ నేర్చుకునే విషయాలతో పౌరులుగా మారతారు. పిల్లలు ఏవిధంగా పౌరులుగా మారతారో ఈ మూడు విషయాలు కీలకం అవుతాయి. నేర్చుకునే వయస్సులో ఎటువంటి విషయాలు చూస్తున్నారు? ఎటువంటి విషయాలు అనుసరిస్తున్నారు? ఎటువంటి విషయాలపై ఆసక్తి పెంచుకుంటున్నారు?

పిల్లలు నేర్చుకునే వయస్సులో అనుసరణ ద్వారా ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారు. వారు అనసరించడానికి అతి దగ్గరగా ఉండే మోడల్ అంటే, ఆ పిల్లవాని తండ్రే. తండ్రికి మించిన మోడల్ పిల్లలకు అంతదగ్గరగా మరొకరు ఉండరు. తల్లి ప్రేమతో పిల్లవానికి చాలా విషయాలు తెలియజేస్తుంది. అయితే ఆచరణకు తండ్రి విధానం మోడల్ గా మారుతుంది.

నేడు మంచి విషయాల ద్వారా మంచి వ్యక్తిత్వం ఏర్పరచుకుని ఓ మంచి పౌరుడిగా మారితే, అతను సమాజానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాడు. సమాజానికి మేలు చేసేవారంత వనరుగానే ఉంటారు.

మంచి పౌరునిగా మారబోయే పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి. వివిధ రకాల

పుస్తకంతో మనసు ముడిపడి ఉంటుంది.

పుస్తకంతో మనసు ముడిపడి ఉంటుంది. అంటే అవుననే అంటారు పెద్దలు. సినిమా చూసే మనిషి మైండు ఏకాగ్రతతో ఉన్నట్టే, పుస్తకం చదువుతున్న మైండు కూడా అంతే ఏకాగ్రతతో ఉంటుంది.

పుస్తకం చూడడం వరకే పరిమితం అయితే పుస్తకంలో ఉన్న విషయం తెలియదు. పుస్తకం చూస్తే, పుస్తకం ఏం విషయం గురించి వ్రాయబడి ఉన్నదో తెలియబడుతుంది. పుస్తకంలోని రచయిత ముందుమాట చదివితే పుస్తకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం తెలియబడుతుంది. పుస్తకం చదివితే పుస్తకంలోని విషయసారం అవగతమవుతుంది.

ఆకట్టుకునే విధంగా ఒక వస్తువు ఉంటుంది. ఆకట్టుకునే విధంగా ఒక వీడియో ఉంటుంది. ఆకట్టుకునే విధంగా ఒక సినిమా ఉంటుంది. కానీ పుస్తకం మాత్రం విషయ విశ్లేషణతో ఉండి, ఆకట్టుకోవడంలో మిగిలిన మీడియా కన్నా వెనుకే ఉంటుంది. అయితే విజ్ఙాన పరిజ్ఙానం ఎక్కువగా విశ్లేషించబడేది పుస్తకాలలోనే అంటారు.

పుస్తకంతో మనసు ముడిపడి ఉంటుంది.
పుస్తకంతో మనసు ముడిపడి ఉంటుంది.

యాధాలాఫంగా ఒక బుక్ చూడడం అంటే, యాధాలాఫంగా యూట్యూబ్ వీడియో చూసినట్టే. పనిగట్టుకుని ఒక బుక్ కోసం వెతికితే, ఏరికోరి నచ్చిన సినిమా చూసినట్టే.

ఎందుకంటే యధాలాఫంగా చూసే వీడియో అయినా మనకు అవసరంలేని సమయంలో అంతగా ప్రధాన్యత మన మనసు ఇవ్వదని అంటారు. అలా కాకుండా ప్రత్యేకించి ఒక వీడియో కోసం వెతికితే, ఆవీడియో ఆసాంతం చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే ఏదో యాధాలాఫంగా బుక్ చూస్తే, ఆ బుక్ చదవాలని అనిపించకపోవచ్చును.

ఏదైనా ఒక అంశములో ఒక బుక్ చదవాలనే కోరిక మనసులో మెదిలితే… ఆబుక్ చదవడానికి మనసు సమాయత్తం అవుతుంది. జీవితంలో బ్రతకడానికి ఉపాధి కోసం చదువుకున్న చదువులో కూడా బాల్యంలో మనసు మాట విని ఉండకపోవచ్చును. పెద్దల ప్రోత్సాహంతోనో, పెద్దల భయంతోనో చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టి ఉంటాము.

అయితే జీవితంలో ఉపాధి కొరకు మాత్రమే కాకుండా పుస్తకాలు ఇంకా ఇతర విషయాల వలన కూడా ఇతర పుస్తకాలు చదివే వయస్సు వస్తుంది.

మొదట్లో చందమామ కధలు, లేక సాహిత్యం గురించిన పుస్తకాలు చదివే అలవాటు

ఉద్యోగం చేస్తున్న రంగంలో ఇంకా విజ్ఙానం అవసరం అయితే మరిన్ని బుక్స్ చదవడం తప్పదు. అయితే జీవితంలో కాలక్షేపంగా పుస్తకాలు చదివే అలవాటు కూడా కొందరికి ఉంటుంది. మొదట్లో చందమామ కధలు, లేక సాహిత్యం గురించిన పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉంటుంది.

కొందరికి వార పత్రికలు, మాసపత్రికలు చదివే అలవాటు ఉంటుంది. ఏదైనా పుస్తకాలు చదివే అలవాటు కొందరికి బాగానే ఉంటుంది.

ఎన్ని చదివినా ఏదో ఒక కొత్త ఆలోచనను మనసు సృష్టించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఆ ఆలోచనను సృష్టించే మనసు గురించి చదివితే.. అదే ఒక చిత్రంగా ఉంటుంది.

పుస్తకంతో మనసు ముడిపడి ఉంటుంది.
పుస్తకంతో మనసు ముడిపడి ఉంటుంది.

కనబడని మనసు బౌతికంగా ఉండే మనిషిని ప్రభావితం చేస్తూనే ఉంటుంది. మనసు ఎంత బలంగా ఉంటే, అంత ప్రతిభావంతంగా కార్యాలు నెరవేరతాయి. కోరికలు తీరతాయి. మనసు అంటే ఆలోచనను కల్పించేదిగా చెబుతారు.

అటువంటి బలమైన మనసు గురించి చదివితే, మానసిక అశాంతి ఉండకపోవచ్చును. ఎందుకంటే మనసు ఎక్కడ ఉంటుందో? దేనిని ఆధారంగా చేసుకుని పనిచేస్తుందో? దానిని తెలుసుకుంటే, ఇక తెలుసుకోవడానికి ఏమి లేదు, అంటారు.

మనోవిజ్ఙానం మన భారతీయ విజ్ఙానంలో ప్రభావంతమైన విషయం. మనసుని నియంత్రిస్తే, లోకంలో కార్యం సాధించడంలో విజయం సాధించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని అంటారు. అంత బలమైన మనసుకు పుస్తకం చదివే అలవాటు ఉండవచ్చును, ఉండకపోవచ్చును. కానీ దానిని గురించి వీడియో ప్రవచనాలు చూసిన మేలు అంటారు.

పుస్తకంతో మనసు ముడిపడి ఉంటుంది.
పుస్తకంతో మనసు ముడిపడి ఉంటుంది.

పుస్తకం మనకు విజ్ఙాన విషయాలను అందిస్తుంది. పుస్తకం భక్తిని గురించి తెలియజేస్తుంది. పుస్తకం మనకు సమాజం గురించి తెలియజేస్తుంది. ఏదైనా లోకంలో విజ్ఙాన విధానం ఉంటే, అది పుస్తక రూపంలో మార్చబడి లేక మార్చుతూ ఉంటారు.

విజ్ఙానం ముందుగా పుస్తకంలోకి మారి, మరింతమంది విద్యార్ధులకు చేరువ అవుతుంది. అటువంటి పుస్తకం ఉపాధి లబ్ది చేకూరాక కూడా మనోమయమైన పుస్తకాలలో మంచి తత్వవిజ్ఙానం కలిగిన పుస్తకం ఏదైనా ఒక్కటి ఎంపిక చేసుకుని చదవుకోవడం మంచి అలవాటుగా చెబుతారు.

తత్వతహా, భక్తి పరంగానూ మనకు మంచి విజ్ఙానం అందించే పుస్తకాలలో ముందుండేది.. భగవద్గీత…భగవానుడు, భక్తుడికి బోధించిన గీత… విశేషమైన విషయ పరిజ్ఙానం అందిస్తుంది. ఇంకా భగవద్గీతతో బాటు వివిధ పురాణ పుస్తకాలు కూడా మనకు మనసు గురించి, నియమాల గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి.

విగ్రహం చూడడంలోనే నిగ్రహం పాటించడం ఉంది. అటువంటి విగ్రహ స్వరూపముల గుణగణాలను వివరించే పురాణ పుస్తకాలు మనోనియంత్రణకు గురించే తెలియజేయబడతాయి. నిగ్రహం ఉండడం వలన భగవంతుడినే చేరవచ్చని, నిగ్రహం కోల్పోవడం వలన భగవంతుడి వద్ద నుండి దిగజారిపోవడం ఎలా ఉంటుందో… వివిధ పురాణ గాధలు తెలియజేస్తాయి. అంటే విగ్రహ స్వరూపములు చెప్పేది నిగ్రహంగా ఉండమనే….

విగ్రహం చూస్తూ నిగ్రహం అలవాటు చేసుకోమనడంలోనే మనకు మనోవిజ్ఙానం ఆచరణాత్మకంగా దేవాలయాల ద్వారా తెలియజేస్తే, ఆయా దేవతా పురాణా మరింత మనోవిజ్ఙానం అందిస్తాయి. తెలుగు బుక్స్ తెలుగురీడ్స్.కామ్

దు:ఖంతో ఉండే మనసు త్వరగా స్వస్థతను కోల్పోయి, నిగ్రహం తప్పుతుందని అంటారు. అలాంటప్పుడు భగవంతుడిని గుర్తుకు తెచ్చుకుని నిగ్రహంగా ఉండమంటారు. మనసులో నిగ్రహం ఏర్పడడానికి విగ్రహ స్వరూపాలు ద్వారా మన మనసులో వివిధ దేవతామూర్తులను దేవాలయాలు చేరుస్తూ ఉంటాయి.

అలాంటి దేవాలయములలోని దేవతల గురించి, ఆయా దేవతల పురాణ పుస్తకాలు చదవడం వలన మనసు శాంతిగా ఉంటుందని అంటారు. ఈ తెలుగురీడ్స్.కామ్ ద్వారా ఉచితంగా లభించే తెలుగు పుస్తకాల లింకులు పోస్టులలోనూ, పేజిలలోనూ జత చేయడం జరిగింది. ఈ క్రింది బటన్ టచ్ లేక క్లిక్ చేసి ఉచిత భక్తి పుస్తకాలు చదవవచ్చును, లేక డౌన్ లోడ్ చేయవచ్చును.

విష్ణుపురాణం తెలుగు పిడిఎఫ్ పుస్తకం

విష్ణుపురాణం తెలుగు పిడిఎఫ్ పుస్తకం చదవడం అంటే, స్థితికారకుడిని మననం చేయడమే.

విష్ణుపురాణం తెలుగు పిడిఎఫ్ పుస్తకం చదవడం అంటే, స్థితికారకుడిని మననం చేయడమే. పుస్తకపఠనం అంటే, మనసు ఏకాగ్రతతో పుస్తకంలోని విషయంతో మమేకం కావడమే. కాబట్టి విష్ణుపురాణం చదవడం అంటే, విష్ణు స్వరూపమును మనసులో పటిష్టం చేయడమే.

సృష్టి – స్థితి – లయం మూడు స్థితులు ప్రకృతిలో నిరంతరాయంగా జరిగే ప్రక్రియగా చెబుతారు. సృష్టికి అధిదేవతగా బ్రహ్మను, స్థితికారకుడుగా విష్ణుస్వరూపమును, లయకారకుడుగా పరమశివుడిని చెబుతారు.

త్రిమూర్తుల అనుగ్రహంతోనే మన జననం జరిగితే, మన స్థితికి మన చేసుకునే కర్మ కారణంగా ఉంటుందని అంటారు. స్థితిని రక్షించే విష్ణు స్వరూపమును ఆరాధించడం వలన, మన కర్మనుండి మనకు రక్షణ ఏర్పడుతుందని అంటారు.

జన్మించినది మన చేతుల్లో లేదు. స్థితి మనకు తెలియబడుతూ ఉంటుంది. అటువంటి స్థితిలో మనం మంచి పనులే చేస్తూ, స్థితిని కాపాడుకుంటూ ఉంటే, జీవితాంతంలో లభించే లయం సులభంగా ఉంటుందని అంటారు.

విష్ణుపురాణం తెలుగు పిడిఎఫ్ పుస్తకం చదవడం అంటే, స్థితికారకుడిని మననం చేయడమే.

విష్ణు స్వరూపముగా శ్రీమహావిష్ణువును ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. శ్రీమహావిష్ణువు స్థితిని రక్షించడానికి అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఎప్పడైతే ధర్మమును హాని కలిగి, అధర్మము విచ్చలవిడిగా ప్రకృతిలో తాండవం చేస్తూ ఉంటుందో… అప్పుడు అధర్మపరులను శిక్షించడానికి, ధర్మపరులను రక్షించడానికి స్థితికారకుడు శ్రీమహావిష్ణువు అవతారం స్వీకరిస్తూ ఉంటాడు. అవతారం ప్రయోజనం సిద్దించగానే ప్రకృతి నుండి పరమాత్మ తన స్థితి స్వరూపమునకు చేరతాడని శాస్త్రాలు చెబుతాయి.

ఇలా శ్రీమహావిష్ణు అవతారములు స్వీకరించి, ఆ అవతారములను గూర్చి బ్రహ్మాది దేవతల చేత కీర్తిపంపబడడం జరుగుతుంది. అటుపై అవతార ప్రాశస్థ్యం గురించి మునులు ద్వారా మనకు గ్రంధస్తం చేయబడి ఉంటుంది. అలా మనకు శ్రీమహావిష్ణువు గురించి అవతారములు గురించి మనకు భాగవతంలో చెప్పబడి ఉంటుంది. ఇంకా విష్ణుపురాణములో విష్ణువు గురించి వశిష్ఠ మహర్షి పుత్రుడు శక్తి మహర్షి, ఆయన కుమారుడు పరాశర మహర్షి...

సందేహం ఇది మనిషి మనసులో మెదిలితే, ఆ మనిషిని మనసును ఒక్క కుదుపు కుదుపుతుంది. ఎటువంటి సందేహం కలిగితే, అటువంటి ప్రభావమునకు మనిషి గురయ్యేవరకు మనసు ఊరుకోదు. కాబట్టి మనసుకు సందేహాలు వలదని చెబుతారు. అయినను సందేహాలు వస్తూనే ఉంటాయి. మనకు పురాణ పుస్తకాలు చదివితే అర్ధం అయ్యేది ఒక్కటే. అదేమిటంటే ఆకాలంలో సందేహాలు వస్తే, అది దైవం గురించి మాత్రమే. అలా దైవం గురించి సందేహాం రావడం వలన, ఆ దైవం గురించి మనకు వారికి తెలియబడుతూ వారి జీవితాలు ధన్యమయ్యేవిగా పుస్తకాలు మనకు బోధిస్తాయి. వారి సందేహ నివృత్తి ఫలితమే మనకు పురాణ పుస్తకాలుగా ఉంటున్నాయి. ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం మనం మన పూర్వులకు, పూర్వకాలంలో పురాణ మూర్తుల గురించే సందేహించి, మనకు అనేక పురాణ పుస్తకాలు రావడానికి కారణం అయ్యినందుకు….

పరాశర మహర్షి ప్రవచించిన ప్రవచనమే విష్ణుపురాణముగా మనకు గలదని చెబుతారు. మైత్రేయ మునిపుంగవునికి ‘ఇంద్రాది దేవతలకు ప్రభువు ఎవరు? జ్ఙానప్రదాత, వేదమయుడు, భువననిర్మాత, సమస్త లోకాలకు ఆధారభూతుడెవరు?’ లాంటి సందేహాలు కలిగాయి. ఇలాంటి సందేహాలను పరాశర మహర్షి ముందు మైత్రేయ ముని ఉంచడంతో… పరాశర మహర్షి, మైత్రేయునికి విష్ణు పురాణమును ప్రవచించినట్టుగా ఈ పుస్తకం చెబుతుంది.

శ్రీ మహా విష్ణువును గురించి తెలియజేసే పరాశర మహర్షి ప్రవచనము పుస్తకరూపంలో ఉంది. పిడిఎఫ్ రూపంలో మనకు తెలుగులోనే ఆన్ లైన్లో అందుబాటులో ఉంది. విష్ణు పురాణము తెలుగు పుస్తకం మీ చరవాణిలో ఉచితముగా చదవడానికి ఈ క్రింది బటన్ టచ్ లేక క్లిక్ చేయండి.

తెలుగురీడ్స్.కామ్ లో ఇంకా ఇతర పోస్టులు చదవడానికి ఈ క్రింది బటన్లను తాకండి లేక క్లిక్ చేయండి…..

బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్

బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్ అని చెబుతారు. పుస్తకాలు చదివే అలవాటు చిన్ననాటి నుండే ఉంటుంది. అయితే ఎలాంటి పుస్తకాలు చదివితే, అలాంటి ఆలోచన మన మనసులో చేరుతూ ఉంటాయి. గతం మాదిరి ఇష్టం ఉండే విషయాలపైనే పుస్తకాలు ఇంకా ఎక్కువ చదివితే, అదే విషయంలో మరింత అవగాహన ఉంటుంది.

అలా కాకుండా కొత్తగా తెలిసిన విషయాల గురించి పుస్తకాలు చదివితే, కొత్త ఆలోచనలు పుట్టుకు వస్తాయి. అప్పటికే తెలిసిన విషయాలలో పుస్తకాలు చదివితే, ఆయా విషయాలలో ఎక్కువ పరిజ్ఙానం ఉంటుందంటారు. అంటే మనకు ఎక్కౌంటింగ్ రంగంలో ఉంటే, ఎక్కౌంటింగ్ కు సంబంధించిన పుస్తకాలు చదివితే, ఆరంగంలో మరింత విజ్ఙానం వృద్ది చెందుతుంది.

బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్

పుస్తకం చదవడము అంటే, ఆ పుస్తకములో వ్రాయబడిన విషయ పరిజ్ఙానంతో స్నేహం చేయడమే అవుతుంది. ఒక పుస్తకంలో ఒక వస్తువు తయారి గురించి వ్రాస్తే, ఆ పుస్తకం చదివాక, ఆ వస్తువు తయారి గురించిన ఆలోచన కలుగుతుంది. ఒక స్నేహితుడితో మాట్లాడాక ఆలోచన పుట్టినట్టు, పుస్తకం కూడా ఒక విధానంలో ఆలోచనను కల్పించకలదు.

పుస్తకం ఎప్పుడు విజ్ఙాన విషయాలను తెలుపుతూ ఉంటాయి. మనం ఎంచుకున్న అంశం బట్టి పుస్తకాలు మనకు విజ్ఙానమును అందిస్తాయి. ఇతరత్రా ఆంక్షలు కలిగిన పుస్తకాలు అయితే మనసుపై చెడు ప్రభావం చూపుతాయి. అలా కాకుండా మనకు నేర్చుకునే రంగంలో కానీ, ఒక వ్యక్తికి అసరమైన స్ఫూర్తినిచ్చే అంశంలో కానీ పుస్తకాలు ఎంపిక చేసుకంటే, పుస్తకం రూపంలో మనకొక మంచి మిత్రుడు ఉన్నట్టే !

బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్

ఎంత ఎక్కువ విషయాలు తెలిసి ఉంటే, మనసులో అన్ని ఆలోచనలు అంటారు. అందుకే తెలిసిన విషయములోనే పరిపూర్ణ పరిజ్ఙానం సంపాదించాలి అంటారు. మనకు తెలిసి ఉన్న విషయములో పూర్తి అవగాహన ఉంటే, ఆ విషయం మనతో బాటు మనల్ని అనుసరిస్తున్నవారికి ఉపయోగపడుతుంది.

అంటే ఒక ఎక్కౌంటెంటుకు ఎక్కౌంటింగులో పూర్తి పరిజ్ఙానం కలిగి ఉంటే, అతనికి వచ్చే సందేహాలతో బాటు అతనిని అనుసరించేవారికి కూడా సందేహాలు తీర్చగలడు. ఆ వ్యవస్థలో ఎక్కౌంటింగ్ పరిధిలో గల సమస్య పరిష్కారం అతని దగ్గర నుండి బయటకుపోదు.

అలా కాకుండా ఇంకా వేరే రంగంలో విషయాలపై దృష్టి సారిస్తే, ఆలోచనలు మరింతగా పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే ఎక్కువగా మేనేజ్మెంటు వ్యవహారంలో మాత్రం మరిన్ని విషయాల గురించి తెలిసి ఉండడమే మేలు అంటారు.

బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్

ఉపాధి, సంపాదన కాకుండా మనిషి జీవితానికి భక్తి లేదా జ్ఙాన తత్వ పుస్తకాలు చదవడం మరొక మంచి అలవాటుగా చెబుతారు. తత్వ పుస్తకాలు మనోవిజ్ఙానమును అందిస్తాయని చెబుతారు. మనోవిజ్ఙానం అంటే మనసు మరింత శక్తివంతం కావడమే. మనో బలం మనిషికి మేలైన బలం. అంతకుమించిన బలం మరొకటి ఉండదని అంటారు.

అయ్యప్పస్వామి చరిత్ర పిడిఎఫ్ తెలుగుబుక్

అయ్యప్పస్వామి చరిత్ర పిడిఎఫ్ తెలుగుబుక్ చదవడానికి ఈ పోస్టు చివరలో ఉన్న బటన్ పై క్లిక్ చేయగలరు.

అయ్యప్ప అనగానే నియమాల మాల మదిలో మెదులుతుంది. నియమంగా మాలధారణ స్వీకరించి, నియమంగా నిద్రలేచి, నియమంగా స్నానాది కార్యక్రములు చేసి, నియమంగా పూజచేసి, నియమంగా వడి చేసి, నియమంగా భిక్ష చేసి, నియమంగా స్వామిని ఆరాధిస్తూ, నియమంగా నిద్రకు ఉప్రక్రమించడం…

ఆహార నియమాలు, నిద్ర, నియమానుసారం క్రమం తప్పకుండా చేస్తూ స్వామిని ఆరాధించడంలో భక్తి పారవశ్యంతో ఉండడం ప్రధానంగా మాలలో కనబడుతుంది. మాల ధరించినవారు అయ్యప్పగానం చేస్తూ ఉంటే, వారితో బాటు వారిని చూస్తున్నవారు కూడా నిద్రాహారాలు మరుస్తారు. అయ్యప్ప అనగానే నియమమే ప్రధానంగా కనబడుతుంది.

హరిహరుల సుతుడు అయ్యప్ప ఎందరికో ఆరాద్య దైవం. నియమం తప్పే కాలంలో నియమాలతో కూడిన ఆహార పద్దతి, నిద్ర శరీరానికి, మనసుకు బలాన్ని చేకూరుస్తాయని అంటారు.

అలా ఆలోచిస్తే మన భారతీయులకు భగవానుడు అంటే ఉండే అద్వితీయమైన భక్తి భావమును నియమాలు తోడైతే, అవి ఆచరణలోకి వస్తే, అలా ఆచరణ అవసరమైన కాలం ఒక మండలం రోజులు ఉంటే, ఆ ప్రవర్తన మనసుపై ప్రభావం చూపుతుంది. మనసులో పెరిగే సత్వగుణం శరీరమునకు మేలు చేయగలదని అంటారు.

నియమాలలో తీసుకునే సాత్విక ఆహారం, మనసును సత్వగుణంవైపు తీసుకుపోతుంది. ఇంకా వీలైనంతగా భగవధ్యానమునకు వీలు కల్పించే అయ్యప్ప మాల నియమాలు మనిషి మనసుకు మరింత బలాన్ని ఇస్తాయి. సద్భుద్దితో ప్రవర్తించడం వలన శత్రుత్వం కూడా పోయే అవకాశం అధికంగా ఉంటుంది. అయ్యప్ప మాల నియమాల తోరణంగా చెబుతారు.

నియమాలతో మంచి మనసుతో క్రమం తప్పకుండా నిద్రహారాలకు భంగం కలగకుండా, అయ్యప్పనే ఆరాధించడంతో… అయ్యప్ప అనుగ్రహం భక్తులపై పరిపూర్ణంగా ఉంటుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. అయితే ఎవరైనా చెప్పేది ఒక్కటే మనసు లగ్నం చేయడం ప్రధానం. దైవంపై మనసు లగ్నం చేసి పూజ చేస్తే, అది ఫలిస్తుందని చెబుతారు. మనసు లగ్నం కావడానికే సాత్వికాహారం నియమాలలో ఉంటుందని చెబుతారు.

అయ్యప్పస్వామి చరిత్ర పిడిఎఫ్ తెలుగుబుక్

అనుభవం కష్టాలతో కూడి ఉంటే, వారి ఆలోచనలు సమస్యకు పరిష్కారంగా కనబడతాయి. అలాగే మనస్ఫూర్తిగా నియమాలు పాటిస్తే, వాటి ఫలిత ప్రభావం పూజకు ఉపయుక్తంగా మారుతుందంటారు.

40 రోజుల పాటు ఒక క్రమానుసారం నిద్రాహారాలు తీసుకుంటే, శరీరం కూడా ఆవిధంగా అలవాటు పడే అవకాశం ఎక్కువ. పాటించిన నియమాలు శరీరానికి శక్తిగా మారి ఫలితం ఇచ్చే కాలం కూడా 40 రోజులుగానే చెబుతారు.

నమ్మినవారికి మేలు చేసేవిధంగా మంచి ఆహార నియమాలతో కూడిన మాలధారణ అయ్యప్ప అనుగ్రహం ఉంటేనే స్వీకరించగలం అనేది భక్తుల విశ్వాసం. అయ్యప్ప స్వామి చరిత్రను గురించి భక్తి బుక్ పిడిఎఫ్ బుక్ రూపంలో ఉచితంగానే రీడ్ చేయవచ్చును. ఈ క్రింది బటన్ టచ్ క్లిక్ చేసి అయ్యప్ప స్వామి చరిత్ర పిడిఎఫ్ బుక్ చదవవచ్చును.

కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటానికి భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో తెలియజేద్దాం

కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటానికి భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో తెలియజేద్దాం ! కరోనా కట్టడికి ప్రధాని ఇచ్చిన పిలుపును విమర్శించేవారు ఉన్నారు అంటే అది వారి సామాజిక కాంక్ష. ఎందుకంటే వారికి ప్రజలపై ఉండే ప్రేమ. ప్రజలు కరోనా వలన ఏమైపోతారో అనే ఆందోళన… పరోక్షపద్దతి కన్నా ప్రత్యక్షపద్దతికి వారిచ్చే ప్రధాన్యత.

కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటానికి భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో తెలియజేద్దాం ! డాక్టర్లు, పోలీసులు విశేష సేవలను అందిస్తున్నారు. కరోనాపై పోరాటం చేయడంలో యోధులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మిగతా మీడియా వర్గం వారికి మద్దుతుగా ఉంటూ మనకు వివరాలు అందిస్తున్నారు. మనవంతు ప్రయత్నంగా మనంకూడా కరోనాను తరిమిగొట్టడంలో అందరూ ఆశిస్తున్న కీలకపాత్రను పోషిస్తూ ఉంటున్నాం అని తెలియజేయడానికి దీపం వెలిగిద్దాం.

కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటానికి భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో తెలియజేద్దాం
కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటానికి భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో తెలియజేద్దాం

ప్రధాని నరేంద్రమోదీగారు తెచ్చిన సంకల్ప భావనను మనమంతా మన మనసులో నింపుకుని దీపం వెలిగిద్దాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా దీపం వెలిగించండి సంకల్పం తెలియజేయండి అని మోదీగారి మాటను సమర్ధించారు. మనం కూడా దీపంతో ఇందులో భాగస్వామ్యం అవుదాం. ఈరోజు ఆదివారం రాత్రి 9గంటకు 9నిమిషాల పాటు దీపకాంతులు ఇంటి ముంగిట్లో వెలిగిద్దాం. భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో దేశప్రజల ఐక్యతను చాటుదాం. ఒక దీపం వెలిగిస్తే మనకు వచ్చే నష్టం ఏంలేదు.

కరోనాపై పోరాటం చేస్తున్న అనేక మంది డాక్టర్లుకు, పోలీసులకు ఒక సంకేతం వెళుతుంది. ముందు ప్రజలంతా ఒకే భావనతో ఉన్నారు. కరోనాపై పోరాటానికి దేశప్రజలు బలంగా ఆకాంక్షిస్తున్నారనే భావన బలంగా ఉంటుంది. ఇక దీపం జ్ఙానానికి సంకేతం అంటారు. కష్టంలో మనసుకు దీపం ఒక ఆదర్శం అవుతుంది. అజ్ఙానపు చీకటిని దీపం తరిమికొట్టే కాంతి, మనసుకు ఆలోచనను ఇస్తుంది. ఉపాయం వెలుగు ప్రభావం ఎలా సమస్యను దూరం చేస్తుందో అలా చీకటిని ప్రారద్రోలిన కాంతి వెలుగులు మన కళ్ళకు చూపుతుంది. ఇంకా దీపం మనసు ఏకాగ్రతతో ఉండడానికి సాయపడుతుంది. కష్టంలో మనసు ఏకాగ్ర దృష్టితో ఉండడం వలన కర్తవ్యం దాటిపోదు. కర్తవ్యాన్నే పట్టుకుంటుంది. నేటి మన కర్తవ్యం ఏమిటి? నేటి భారతీయుల కర్తవ్యం ఏమిటి? భారతీయులే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజల కర్తవ్యం ఏమిటి?

కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటానికి భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో తెలియజేద్దాం
కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటానికి భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో తెలియజేద్దాం

అందరూ మనకు చెబుతున్నది ఒక్కటే ఇంట్లోనే ఉండండి. ఇంట్లోనే ఉండి కరోనా కట్టడికి సహకరించండి. అనవసరంగా బయటకుపోయి కరోనా వ్యాప్తికి సహకరించకండి. కరోనా సోకకుండా ప్రభుత్వం ప్రకటించిన జాగ్రత్తలు పాటించండి. ఇదే అంతా మనకు చెబుతున్నారు. ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రులు మరయు ప్రభుత్వం ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. ఇంకా మీడియా చెబుతుంది. మీడియా ద్వారా సామాజిక ప్రముఖులు చెబుతున్నారు. సామాజిక విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇంటికే పరిమితం కండి, సామాజిక దూరం పాటించండి. ప్రభుత్వ సూచనలు పాటించండి. లాక్ డౌన్ ఆశయ సాధనలో సహకరించండి అని.

ఇంత మంది ఇన్నిరకాలు కరోనా మహమ్మారిపై పోరాడుతున్నారు. రోజుకు అయిదు వందలు సంపాదించేవారు అయినా, రోజుకు అయిదువేలు సంపాదించేవారు అయినా బయటకు పోతే కరోనాకు అంతా సమానమే. మన మనసులో వ్యత్యాసాలు ఉండవచ్చును. కానీ కరోనాకు ఉండవు. కేవలం వ్యాప్తి చెందడమే దానికి తెలిసింది. తట్టుకునే శక్తి ఉన్న వ్యక్తి శరీరంలో తనపని తాను చేసుకుంటూ, అతను తాకిన వస్తువుకు కరోనా కూడా చేరుతుంది. అతను ముట్టుకున్న మనిషిని కరోనా కూడా కౌగిలించుకుంటుంది. అతను తుమ్మితే ఆ తుంపర్లలో నుండి గాలిలో కదులుతుంది. కాసేపు గాలిలో ఉంటుంది. వీలైతే అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులకు వ్యాపిస్తుంది. అతను తాకిన చేతితో కరోనా కరచాలనం చేస్తుంది. కరోనాకు చిన్నా, పెద్దా అనే వ్యత్యాసాలు చూపకుండా అందరితో కలిసి పోతుంది. ఒకరినుండి మరొకరికి మరొక వస్తువుకు మరొక చోటికి కరోనా వ్యాపించడంలో తేడాపాడాలు చూపదు.

కాబట్టి ఇలా పాకుతూ పోయే కరోనా కట్టడికి మనం అవకాశం ఇవ్వకుండా ఇంటికే పరిమతం కావడం చాలా చాలా చాలా ప్రధానం. మరీ మరీ ముఖ్యమైన విషయం. పుస్తకాలు చదివి అందులో చదివిన విషయం మరిచినట్టుగా మనం మీడియాలో విని, విన్న విషయం మరిచి బయటకుపోతే ఒంటికి వచ్చేది కరోనా. ఇంటికి తెచ్చేది కరోనా, అందరితో మీకన్నా ఒక అడుగు ముందే ఉండేది కరోనా.. ఇంటిల్లిపాదితో సంసారం చేసే, తన సంసారాన్ని పెంచుకునేది కరోనా, కరోనా, కరోనా…. ఇక మిగిలిదే మనం కాదు మనబదులు కరోనా వ్యాప్తి…

దేశమంతా ఒకేకాలంలో ఖచ్చితంగా 05-04-2020 ఆదివారం రాత్రి 9గంటలకు 9నిమిషాల పాటు దీపాలు వెలిగించడం అంటే కోట్ల మంది భారతీయుల చేస్టితం ఒక్కటే అవుతుంది. అందరి ఐక్యతను ప్రకృతి పసిగడుతుంది. కనబడని కరోనాకు అందరి ఆత్మల సంకల్పశక్తి ఒక్కటే అయితే, కనబడని కరోనా శక్తి క్షీణించకపోతుందా…. ఎందుకు క్షీణించదు. కరోనా సోకిన అందరూ మరణశయ్యలపైకి పోవడం లేదు. ఇమ్యునిటీ పవర్ తక్కువగా ఉన్నవారు, అనారోగ్యపరులు, అజాగ్రత్తలు ఎక్కువగా తీసుకునేవారు, ఆహారపు అలవాట్లలో దోషం ఉన్నవారు ఇలా ఏదైనా శారీరక రుగ్మతలు లేక ఆందోళన అధికంగా ఉండేవారు పోతున్నారు. కానీ కరోనా సోకిన అందరూ చనిపోవడం లేదు. రోజు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అవుతున్నా, రివవరీ కేసులు కూడా నమోదు అవుతున్నాయి. అంటే కరోనా తట్టుకుని నిలబడుతుందీ మనిషే, కరోనాకు ప్రాణాలు కోల్పోతుంది మనిషే… అయితే శక్తిలో తేడా ఉంది. ఎంత శక్తిలో తేడా ఉన్న సంకల్పం గట్టిగా ఉంటే పోరాడి గెలిచినవారు సమాజంలో లేకపోలేదు. కేన్సర్ వచ్చినా సంకల్పం ద్వారా ఆయుష్సును కొన్నాళ్ళు పెంచుకునేవారు ఉన్నారు. సంకల్పశక్తితో ఎయిడ్స్ భారిన పడ్డవారు సాదారణ జనులు మాదిరిగా జీవించేవారు లేకపోలేదు. కరోనా కూడా వ్యాధే అది అంటువ్యాధి.

అయితే కరోనా రికవరీ కేసులు ఉన్నాయి అంటే రికవరీ అయిన వారి శారీరక శక్తి, వారి మానసిక దృక్పధం బట్టే ఉంటుంది. మీరే గమనించండి. ఒక్కసారి రోగం వచ్చిన వ్యక్తికి రోగతీవ్రత తెలియకపోతే సంతోషంగానే ఉంటాడు. రోగతీవ్రతకు కలవరపడితేనే, రోగంతో పోతానేమో అనే ఆందోళనతో సగం సంతోషం దూరం చేసుకుంటాడు. ఆపై ఆందోళనతో అందరి చూపు ప్రభావంతో ఇంకా దిగాలుపడతాడు. ఇలా మానసికంగా కృంగితేనే శారీకంగా కృంగిపోవడం ఉంటుంది. కానీ కొందరు ఇలా మనసులో ఆందోళన రానివ్వరు. కొందరు అందరి చూపులోని ఆంతర్యం తీసుకోరు. తనకు అనారోగ్యతీవ్రత తెలిసిన సంతోషం వదలకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుని రోగాన్ని జయించి ఇంకొంత ఆయుష్సు పెంచుకుంటాడు. కాలంలో ఎప్పటికైనా మనిషకి మరణం ఉంటుంది. అతను చేసిన పనులకు కాదు. కాబట్టి కరోనాకు కంగారుపడి ప్రాణాలు వదిలితే, పోయాకా కరోనాను తట్టుకుని నిలబడ్డ వ్యక్తి మాటలు ఎలా ఉంటాయో… ఒక్కసారి ఊహించండి. నిద్రలే మహానుభావా… మనసును మేలుకోలుపు…. చేయి.

మనసు ఎక్కడిది? ప్రశ్న వేయి… మనసు దేని ఆధారం పని చేస్తుంది? ఆలోచన చేయి. నేను ఒక్కమాట చెబుతాను. మనిషి మరణిస్తే మనసు ఎటుపోతుంది? మనిషి పుట్టగానే పసిపాపలో కూడా అమాయక మనసు ఉంటుంది. అది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది. ఆమనసుకు మూలస్థానం ఏదో అది నీకు పుట్టుకతోనే ఉంది. చనిపోయే కాలంలోనూ ఉంటుంది. సాక్షిగా ఉంటుంది. ఆ సాక్షిని అడుగు.. నీవు ఆసాక్షిని చూడలేకపోవచ్చును. కానీ కాసేపు మనసు ఏకాగ్రతతో ఉంటే, మనసుచేరే మూలమదే… ఆ మూలమే మనిషికి శక్తి… మనిషి పోకముందే ఆమూలాన్ని తెలుసుకోవాలనేది… అన్ని శాస్త్రాల మాట. ఇప్పుడు ఆమూలాన్ని చేరుకోవడం లక్ష్యం కాదు. బ్రతకడం లక్ష్యం. ఎందుకంటే నిన్ను కబలిస్తాను అంటూ కరోనా మహమ్మారి కమ్ముకుంటూ వస్తుంది. కరోనా కరోనా అనేగానే కంగారుపడేవారు ఆందోళనతో కరోనా సోకగానే భయంతో పోయేవారు ఉంటున్నారు. చికిత్స తీసుకుని తేరుకుంటున్నవారు తక్కువగా ఉంటున్నారంటే ఆందోళన అధికమవ్వడమే… కారణం…

ఆందోళనను జయించి మనసు దానికి మూలమైన సాక్షిగా ఉండే ఆత్మతో ఒక్కసారి అనుసంధానం మనిషికి తెలియకుండా అవుతుంది. కాబట్టి తన శక్తిని తాను పుంజుకుంటుంది. ఎలా అనుసంధానం అవుతుందో నీకు తెలియకపోవచ్చును. కానీ అనుసంధానం అవుతుందని ఎలా చెబుతారు అంటే నిద్రిస్తున్నప్పుడు కలతలేని నిద్రలో కలలేని సమయంలో శరీరమును ఏంతాకినా స్పర్శ తెలియని ఆ సమయంలో మనసు ఎక్కడికి వెళుతుంది. అనేది మాములుగా ఎరుకలో ఉండదు. కానీ మనసు కూడా నిద్రించడం అంటే, కాసేపు ఆత్మశక్తితో అనుసంధానం కావడమే… అయితే ఇదంతా ఆధ్యాత్మికలో అందరూ చెప్పేదే… అయితే దైవస్వరూపాలు వేరు వేరుగా చెబుతారు. వేరు వేరుగా అనేక విధానాలు చెబుతారు. అయితే ఇప్పుడు ఇవ్వన్ని అప్రస్తుతం… మనకు కావాల్సింది. మన ప్రాణరక్షణ, మనతోబాటు సమాజ భద్రత. ఇందుకు ప్రభుత్వ వ్యవస్థ, ఒక స్వచ్చంధ సంస్థ, ఒక వైద్య వ్యవస్థ కృషిచేస్తే సరిపోదు. ప్రతి మనిషి కృషి చేయాలి. ఎందుకంటే కరోనా అంటువ్యాధి. కాబట్టి కరోనాపై తగు జాగ్రత్తలు అవసరం. జాగ్రత్తగా ఉంటేనే సరిపోదు చెడును ఎదుర్కోవాలంటే మంచి సంకల్పమే కావాలి. అదీ దీపం ముందు చేయాలి. ఎందుకు దీపం. దీపం జ్ఙానానికి సంకేతం.

ఎవరైనా ఏదైనా చెబితే దానిపై మనసు అభిప్రాయం అనుకూలంగానో, ప్రతికూలంగానో స్పందిస్తుంది. ఇదే కరెక్టు మనసున్న మనిషిగా స్పందించడం సరైన విధానం కానీ కొందరు స్వార్ధపరులు ఏముందీ ఏది అనుకూలంగా అనిపిస్తే అదే మాటను అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. ఇలాంటివారి మాటలు వినే ముందు.. విమర్శలు పాలు అవుతున్న విషయం కానీ మద్దుత పొందుతున్న విషయం కానీ ఏదైనా దానిపై మీరు నమ్మిన వ్యక్తులను అడిగి చూడండి. ఆవిషయంలో మీకు క్లారిటీ ఇస్తారు. లేకపోతే ఇంటర్నెట్లో విషయంపై పరిశీలన చేయండి. ఆ విషయంపే మీకు సరైన సమాచారం దొరుకుతుంది. ఆవిధంగానే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీగారు చెప్పిన సంకల్ప శక్తి గురించి వైద్యనిపుణులను అడగండి. లేదా ఇంటర్నెట్లో సెర్చ చేయండి. ఒకవేళ ఇంటర్నెట్లో ఇలాగే ఎవరైనా వ్రాసి ఉంటే, మానసిక శక్తి గురించిన వైజ్ఙానిక పుస్తకాలు చదవండి. వాటికి ప్రమాణాలు ఉంటాయి. లేదా మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులను గమనించండి. నిత్యం దీపారాధన చేసేవారిని అడగండి. తెలసుకోండి. తెలసుకుని దీపం పెట్టండి. దీపశక్తి ఆత్మశక్తికి సంకేతం.

కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటానికి భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో తెలియజేద్దాం
కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటానికి భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో తెలియజేద్దాం

మనసుకు మూలం ఆత్మ. ఆత్మను గాలి ఏంచేయలేదు. అగ్ని ఏమిచేయలేదు. కత్తి ఏమిచేయలేదు. ఆత్మ అతీతమైన ఆలోచనకు ఆవల సాక్షిగా ఉంటుంది. అదీ ఏకాగ్రతగా ఉన్న మనసుకే ఉంటుంది. అయితే ఇంతటి శక్తి ఉన్న మనిషికి కరోనా ఏంచేయగలదు. అది సోకిన అందరూ చనిపోలేదు. కొందరు రికవరీ అవుతున్నారు. అన్ని దేశాలలోనే ఒకేరీతిలో ఒకగంటకు ఇన్ని కిలోమీటర్లు లెక్క అన్నట్టుగా అంతా వ్యాపించడంలేదు. మనిషి కదలికలు బట్టే కరోనా పెరుగుతుంది. గమనించండి మీరు కరోనా అంతటా వ్యాప్తి ఒకేలాగా లేదు. ఒక్కోదేశంలో ఒక్కోలాగా ఉంది. అంటే ప్రకృతిలో శక్తి దానికి అవరోదంగానే ఉంది కదా. కరోనా వస్తువుపైన కొంతసేపు జీవించగలదు. కానీ ఆవస్తువును పాడుచేయలేదు. ఎందుకంటే వస్తువు కదలదు. కదలని వస్తువుపై కరోనా కాసేపు కాపురం చేస్తుంది కానీ దానిని నాశనం చేయలేదు. అలాగే ఆందోళన లేని మనిషిని కూడా అంతత్వరగా పడగొట్టలేదు. బలంగా ఉన్నవ్యక్తి లోపలే దాక్కుంటుంది. కానీ ఏంచేయలేదు. వ్యాప్తి చెందడం మినహా.. అందుకే అందరూ ఇంట్లోనే ఉంటే, ఎక్కువమందికి వ్యాప్తి చెందదు అన్నారు.

ఇక ఒక కదలని వస్తువుపై కాసేపు ఉండే కరోనా వైరస్ కొంతసేపటికి ఏం అవుతుంది. ప్రకృతిలో నశిస్తున్నట్టే కదా… మరి నశించిపోయేది. కంటికి కనిపించని చిన్న కరోనా కణానికి కదిలిపోయే మనిషి నీలో కదలని ఆత్మశక్తిని ఒక్కసారి వేడుకో… మనసులో స్థైర్యం నింపుకో…. ప్రపంచమంతా స్ట్రిక్టుగా నిబంధనలు ఉన్నాయి. అయినా అక్కడ కరోనా వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంది. ప్రాణనష్టం ఎక్కువగా ఉంది. మనకు మనదేశంలో వ్యాప్తి తక్కువగా ఉంది. ఇంకా మనదేశంలో నిబంధనలు ఇతరదేశాల మాదిరిగా కఠినంగా ఉండవు. అంటే మనదేశంలో సంకల్పశక్తి చాలా ఉంది. అయితే అది ఇప్పుడు మరింతకావాలి… ప్రపంచానికంతటికి కావాలి. ప్రపంచం ఇండియావైపు చూస్తుందంటే ఇండియాలో ఉన్న సంకల్పశక్తే…. ఈసంకల్పశక్తి అందరూ దీపంద్వారా తెలియజేయడమే ఇప్పుడు అవపరం. సాధించాక ఘనత చెప్పుకోవడానికి చూసేవారు ఉంటే వారికి దారి కనబడదు. సాధించడానికి ప్రయత్నంచేసేవారికి ఏదైనా మార్గమే.. కరోనాను ఎదుర్కోవడానికి కావాల్సింది సంకల్పశక్తి. అంతా ఇంటికే పరిమితం అయ్యాము. ఇప్పుడు మేము సంకల్పం చేసేది.. సామాజిక శ్రేయష్సుకోరి కష్టపడుతున్న అన్ని వర్గాలవారికీ సంఘీభావం తెలియజేస్తూ మనమంతా ఒక్కటే.. మనసంకల్పము ఒక్కటే… మానవ మనుగడ మేలుకోసమే… భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో మన సంఘీభావం తెలియజేద్దాం….

కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటానికి భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో తెలియజేద్దాం

సంఘజీవిగా ఉండి, సంఘంకోసం కష్టపడేవారికి సంఘీభావం దేశమంతా చేయడం మేలైనదే అయితే అదేచేద్దాం. కష్టం చేసిన వ్యక్తి ఇంటికి వస్తే, ఆ ఇంట్లో పరామర్శించేతీరు ఆవ్యక్తికి శాంతినిస్తుంది. ఆ యొక్క శాంతి మనసుకు బలం అవుతుంది. మనం కూడా ఇలానే చేద్దాం.. సమాజ శ్రేయష్షుకోసం కంటికి కనబడని శత్రువతో పోరాటం చేస్తున్నవారికి సంఘీభావం తెలియజేద్దాం… పోయేదేముంది ప్రేమతో ప్రధాని పిలుపును ఆహ్వానించి భారతీయులంతా చేస్తే.. అది చూసిన డాక్టర్లకు, పోలీసులకు వివిధ ప్రభుత్వాధికారులకు కనీస మానసికమైన సంతోషం కలిగిస్తుంది… కదా మనసు సంతోషమే కదా కర్తవ్యం మరింత శ్రద్ధగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వారి కర్తవ్యమే కదా మనకు రక్షణ… మనజాగ్రత్తలు మనము ఎలాగో తీసుకుంటున్నాం. ఈ ఆదివారం రాత్రి 9గంటలకు 9నిమిషాలపాటు కొవ్వొత్తి కానీ దీపపు ప్రమెదలో కానీ దీపపు కుందెలో కానీ దీపం పెడదా.. దేశ ప్రధాని పిలుపు దేశప్రజల ఐక్యతను చాటుదాం… మనం ఓటేసి గెలిపించిన వారి మాట మనమే కాదంటే ఇక మన ఓటుకు మనం ఇచ్చే విలువ ఎంత?

గమనిక: కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటానికి భారతీయల సంకల్పం దీపకాంతులతో తెలియజేద్దాం

ఈ పోస్టు వ్రాయడానికి కారణం నా ఆలోచనను పంచుకోవాడానికే కానీ ఎవరిని విమర్శించడానికి కాదు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీగారు ఇచ్చిన పిలుపులో సంకల్పం అనే మాట నామనసును తాకింది. అది కదిలింది… అక్షరాలు అల్లుకుపోయాయి. పదాలు పేరుకుపోయాయి… వ్యాక్యాలు వ్యక్తం అయ్యాయి. పేరాలు పోగయ్యాయి… అంతే అవే మీముందుకు ఇలా తెలుగురీడ్స్.కామ్ ద్వారా వచ్చేశాయి… పరాత్పరరావు.

ధన్యవాదాలు….

తెలుగురాశి ఫలాలు 2020 టు 2021

తెలుగురాశి ఫలాలు 2020 టు 2021 సంవత్సరానికి. ఉగాది పచ్చడి తినడం, పంచాంగం వినడం ఉగాది పండుగ ప్రత్యేకత.

ఉగాది పచ్చడి ఆరు రుచులతో కలిసి ఉంటుంది. ఆరు రుచులు కలిపితే ఎలా ఉంటుందో, సమాజంలో వివిధ వ్యక్తుల మనోవృత్తుల కలియక కూడా అంతేనంటారు.

పంచాంగం వినడం వలన సంవత్సరం మొత్తం సామాజిక స్థితులలో అవగాహన ఏర్పడుతుందంటారు. ఇక వ్యక్తిగత గ్రహసంచారం తెలుసుకోవడం వలన వ్యక్తికి తన కర్మలపై తనకు అవగాహన ఉంటుందంటారు.

రాశిననుసరించి ఫలితాల వలన గోచారం తెలియబడుతుంది. వ్యక్తిగత జాతకం బట్టి ప్రస్తుత గ్రహాచారం చూసుకుని కొత్త పనుల ప్రారంభం, పాత పనుల కొనసాగింపుకు అవగాహనేర్పడుతుందంటారు.

జాతకంలో అదృష్టం ఉండి, గ్రహాచారం కూడా కలసి వచ్చినప్పుడు చేపట్టిన కొత్త పనులు విజయవంతం అవుతాయని అంటారు. ఉగాది రోజున గ్రహాచార విశేషాలు వినడం వలన చేయవలసిన ప్రయత్నంపై అవగాహన కుదురుతుంది.

సనాతనం యూట్యూబ్ చానల్ వారు అందిస్తున్న ఉగాది 2020 – 2021 రాశిఫలితాల వీడియోలు ఈ క్రిందగా ఇవ్వబడ్డాయి.

తెలుగురాశి ఫలాలు 2020 టు 2021

ధన్యవాదాలు – తెలుగురీడ్స్

మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు

మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు

మంత్రమేదైనా దైవం మాత్రం ఒక్కటే, అనేక రూపాలుగా ఉండడం వలన అనేక మంది మనస్తత్వాలను అనుగ్రహించవచ్చు, అనే తలంపుతో భగవానుడు అనేక మూర్తులుగా మనకు పరిచయం అని పెద్దలంటారు. అటువంటి భగవన్నామస్మరణ మేలును చేకూర్చును. అది పర్వదినాలలో మరింతగా ఉంటుంది. మరి మహా శివరాత్రి అయితే మరింత పుణ్యదాయకం అంటారు. అందరికి శివానుగ్రహం కలగాలని ఆశిస్తూ…. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు….

మహాశివరాత్రి పర్వదినమున పరమశివునిపై ధ్యాస

లోకంలో సామెతలు చాలా విశిష్టమైనవి, అవి చాలా నిగూఢమైన అర్ధాన్ని కలిగి ఉంటాయని అంటారు. అలాంటి వాటిలో జన్మానికో శివరాత్రి అంటూ నానుడి ఉంది. మహాశివరాత్రి పర్వదినమున పరమశివునిపై ధ్యాస కలిగి ఉంటే, అంతకన్నా మరొక అదృష్ట విషయం ఏముంటుంది?

నిత్యం సమస్యలతో సతమతమయ్యే మనిషి మనసుకు, ఒక్కరోజులో దేవునిపై ధ్యాస కలగాలంటే, కష్టమే! అందుకనేమో జన్మానికో శివరాత్రి అంటారు. ఏదైనా పండుగ వస్తే, ఆ పండుగ రోజునా ఏమి చేయాలి? ఎలా చేయాలి? అనే ప్రశ్నలతో కొంత కాలాయాపన జరిగితే, చేసే పనిలో ఆటంకం ఉంటే మరికొంత కాలాయాపన ఉంటుంది. కాలాయాపన జరిగిపోతుందనే ఆలోచనతో దేవునిపై ధ్యాస కరువవుతుంది.

అందుకే ముందుగానే రాబోయే పండుగలు గూర్చి తెలుసుకుని ఉండి ఉండాలి అంటారు. మనకున్న వివిధ పండుగలలో వివిధ దేవీదేవతలను పూజిస్తూ ఉంటాం. ఏదేవుని పూజకు ఆయా విధానం ప్రకారం పూజిస్తూ ఉంటాం. పూజావిధానంతో బాటు మన:ప్రవర్తన మరీ ముఖ్యమంటారు. పూజ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ధ్యాస దేవునిపై ఉండి తీరాలి అంటారు. అప్పుడే ఆ పూజకు సరైన ఫలితం ఉంటుందని పండితులు అంటారు.

కావునా ఏ పండుగకు ఏదేవుడుని పూజించాలో ఆ దేవుని పురాణమను విశిష్టముగా చదివితే, ఆ దేవునిపై మనసు మమేకం అవుతుందంటారు. తినగా తినగా వేపాకు తియ్యగా ఉన్నట్టుగా, చదవగా… చదవగా… చదువుతున్న దేవుని మహిమలు మన మనసులో నాటుకుంటాయని అంటారు. ప్రస్తుతం మనకు ముందుకు రాబోయే మహాశివరాత్రి పర్వదినమున పరమశివునిపై ధ్యాస పెట్టడం ప్రధానమైన విషయం.

పరమశివుని వైభవం శివపురాణము

ముందుగానే పరమశివుని వైశిష్ఠ్యమును తెలియజేసే తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేయడం ద్వారా పరమశివుని వైభవం మనకు అవగతమవుతుంది. శివపురాణం చదవడం వలన మనకు పరమశివుని వైభవం తెలియబడుతుందని పెద్దలు చెబుతారు. శివపురాణం చదవడం వలన నిత్యం శివుడిని తలవడం మనసుకు అలవాటు అయితే, ఆయొక్క అలవాటు వలన మనసు మంచి సమయములలో కూడా పరమశివుడిని మననం చేసుకుని పుణ్యం మూటగట్టుకుంటుందని అంటారు.

మననం మనసుకుండే అలవాటు కావున మననం చేసే విషయాలలో సాత్విక విషయాలు ఉండాలి అంటారు. అలా వివిధ దేవతల మంచి గుణములను తెలియజేసే వివిధ దేవతా పురాణములను రీడ్ చేయడం వలను ఆయా దేవతలపై మనసు మననం చేయడం అలవాటుగా చేసుకుంటుంది. శివపురాణం మంచిగా చదివితే, శివుని వైభవం అర్ధం చేసుకునే మనసు, శివుడిని తలుస్తూ ఉంటుంది. ఆవిధంగా పరమశివుడిని గూర్చి మననం చేసే మనసు, మహాశివరాత్రి పర్వదినాన కూడా మననం చేస్తే, ఆ రోజు పూజావిధానంతో బాటు, మనసంతా శివధ్యాసే ఉంటే, ఆ జన్మకు అంతకన్నా అదృష్టం ఏముంటుంది? అందుకేనేమో జన్మానికో శివరాత్రి అంటారు.

అంటే మనసులోకి ముందుగా పరమశివుడిని తెచ్చుకుని ఉంటే, ఏదోక శివరాత్రికి మనసంతా శివుడే ఉండి, ఆ మనిషి తరించాడానికి మనసు మేలు చేస్తుంది. మరి మనసుకు పరమశివుని వైభవం తెలియజేసే శివపురాణం గురించిన తెలుగుబుక్ రీడ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఇవే అక్షరాలను టచ్ చేయండి లేదా క్లిక్ చేయండి. ఈ మహాశివరాత్రి పర్వదినమున పరమశివునిపై ధ్యాస పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తే, రాబోయే మహాశివరాత్రులకు మనసు మరింతగా ప్రిపేర్ అవుతుంది.

శివరాత్రి రోజున ఉపవాసం చేయడంతో బాటు, ఆ రోజురాత్రి జాగరణ చేయడం పరపాటి. అయితే ఉపవాసం చేయడం అంటే ఆహారం మీద ధ్యాస లేకుండా, పరమశివునిపైన మాత్రమే ధ్యాస నిలపడం అంటారు. జాగరణ అంటే నిద్ర కూడా మరిచి పరమశివునిపై ధ్యాసను పెట్టడం అంటారు. ఈ మహాశివరాత్రి పర్వదినమున పరమశివుని వైభవం తెలియజేసే సంపూర్ణ శ్రీ శివ మహాపురాణం తెలుగుబుక్ తెలుగులో రీడ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఇవే అక్షరాలను టచ్ లేక క్లిక్ చేయండి.

ప్రవచనాల ద్వారా పరమశివునిపై ధ్యాస

చదవడం కన్నా శ్రద్దగా వ్రాయడం వలన బుక్ లో ఉన్న విషయం బాగా అర్ధం అవుతుందని అంటారు. దీని కన్నా శ్రద్దగా వినడం వలన మనసు మరింతగా విషయాన్ని అర్ధం చేసుకోగలదు అంటారు. అలా దేవుని గురించి చదవడం కన్నా ముందు వినడం వలన ఆ దేవునిపై భక్తి బాగా పెరుగుతుంది. అటు తరువాయి ఆయా దేవీదేవతల బుక్స్ రీడ్ చేయడం వలన ఆయా దేవీదేవతలపై భక్తి భావన బలపడుతుంది. అంటే ప్రవచనాలను ఆసక్తితో వినడం ద్వారా భగవంతునిపై ధ్యాస పెరుగుతుంది. అలా ప్రముఖుల ప్రవచనాల ద్వారా పరమశివునిపై ధ్యాస పెంచుకోవచ్చును.

ప్రముఖు ప్రవచన కర్తల ప్రవచనాల ద్వారా పరమశివునిపై ధ్యాస పెరగడానికి అవకాశం ఎక్కువ. మన తెలుగు ప్రవచన కర్తలలో ప్రముఖులు, ప్రసిద్ద ప్రవచన కర్త బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు. ఈయన పరమశివుని గూర్చి చెబుతుంటే, మనసు మరు విషయంవైపు మరలదు అంటారు. అటువంటి గొప్పవారి మాటలలో మహాదేవుని గూర్చి వినడం వలన పరమశివునిపై ధ్యాస మరింతగా పెరుగుతుంది. బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి ప్రవచనాలు పరమశివుని గురించి అనేకంగా ఉన్నాయి. వాటిలో అష్టమూర్తి తత్వం ప్రవచనాలు చాలా ప్రసిద్ది. అష్టమూర్తి తత్వం గురించి గురువుగారు చెప్పిన ప్రవచనం వినడానికి క్రింది వీడియో చూడండి.

మహాశివరాత్రి పర్వదినమున పరమశివునిపై ధ్యాస

మహాశివరాత్రి గురించి బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ప్రవచించిన ప్రవచనం ఈ క్రింది వీడియో ద్వారా వీక్షించవచ్చును.

మహాశివరాత్రి పర్వదినమున పరమశివునిపై ధ్యాస

పరమేశ్వరుడుని చేరుట జీవుని లక్ష్యమైతే, పురాణాలు, పురాణ ప్రవచానాలు మార్గం చూపుతాయని పెద్దలంటారు. పరమశివుని గురించి ధ్యాస సాదారణ రోజులలో చదవడం, వినడం ద్వారా అలవాటు చేసుకుంటే, మహాపర్వదినాలలో మనసే మార్గముగా మారిపోతుందని అంటారు.

ధన్యవాదాలు – తెలుగురీడ్స్.కామ్

రామాయణ రచయిత వాల్మీకి జయంతి

ధర్మం గురించి చెప్పేవారు చాలమంది ఉంటారు. ధర్మప్రభోదం చేసేవారు కూడా మనకు పెక్కుమంది కనబడుతూ ఉంటారు. ధర్మం ఆచరించి చూపి, ధర్మం మనిషతై ఇలా ఉంటుందనేది శ్రీరాముని గూర్చి చదివితే తెలస్తుందని అంటారు. అటువంటి రామకధను తెలియజేసే శ్రీరామాయణ రచయిత వాల్మీకి జయంతి నేడు. వాల్మీకి మహర్షి రచించి శ్రీరామాయణం నేడు ఎందరో పండితులు వాక్కుతో వింటున్నాం.

హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆశ్వయుజ మాసంలో పూర్ణిమ తిథి వాల్మీకి జయంతిగా ఉంది. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం పూర్ణిమ తిధి ఆంగ్ల క్యాలెండర్ ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం తేది మారుతుంది. ఈసారి అక్టోబర్ 13న వచ్చింది. రామాయణ రచయిత అయిన వాల్మీకి గురించిన గాధ ఇలా ప్రాచుర్యం పొంది ఉంది.

బందిపోటు దొంగగా అడవిలో ఉంటాడు. అడవిలో ఆ దారిలో వస్తున్న నారదమహర్షిని కూడా ఆ దొంగ అడ్డగిస్తాడు. అయితే అప్పుడు నారదుడు అతనిని ”నీవు చేస్తున్నది పాపం, ఈ పాపంలో నీ భార్యబిడ్డలకు భాగం ఉందో లేదో తెలుసుకో” అని అంటాడు. దానికి వెంటనే ఆ దొంగ తన ఇల్లాలిని ఇదే విషయం అడిగితే, ఆమె ”నీవు సంపాదించి, తీసుకురావడం నీ ధర్మం, నీ పాపంలో నాకు భాగముండదు” అని చెప్పడంతో ఆ దొంగ మరలా తిరిగి నారదుడిని చేరతాడు.

అప్పుడు నారద మహర్షి అతని వైరాగ్య భావనను గమనించి అతనికి తారకమంత్ర ఉపదేశం చేస్తాడు. అయితే ఆ దొంగకు రామ రామ రామ అనడం కూడా చేతకాకపోవడం వలన రామ అక్షరాలను వెనుక నుండి మర మర అనమని చెబుతాడు. అప్పుడు అతను మర మర మర మర….అంటూ పలుమార్లు ఉచ్ఛరించడం చేత, అది రామా రామా గా మార్పు పొంది, పెద్ద తపస్సులోకి వెళతాడు. అతని తపస్సు పూర్తయ్యేసరిగి అతని చుట్టూ పుట్ట పెరిగిపోయి, అందులోంచి తిరిగి మహాజ్ఙానిగా బయటకు వచ్చాడు కాబట్టి వాల్మీకి అంటారు.

మహాతపస్సు చేత బ్రహ్మగారి వర ప్రభావంతో నారదమహర్షి సంక్లిప్త రామాయణం విన్న వాల్మీకి మహర్షి ఆరుకాండట శ్రీరామాయణం రచించడం ప్రారంభించి, దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసారు. అయితే ఇందులో ప్రత్యేకత ఎవరైనా రచయిత కల్పన చేత పాత్రలను సృష్ఠించగలరు. కానీ శ్రీరామాయణంలోని వ్యక్తుల మనసులోని భావాలను తెలుసుకోగలిగిన వరం పొంది ఉన్న వాల్మీకి రామాయణ రచన అంతా వారి వారి మనోభావాలను యధాతదంగా వ్రాయగలిగారు అని అంటారు.

మానవజీవితాన్ని ఉద్దరించగలిగిన రామాయణం రచించి ఇచ్చిన వాల్మీకి మహర్షి జయంతి నేడు కాగా ఈ వాల్మీకి జయంతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. మనకు మంచిని ప్రబోధిస్తూ ధర్మాన్ని పట్టుకుంటే భూమి ఉన్నంత కాలం చరిత్రగా ఎలా ఉంటుందో నిరూపించే శ్రీరామాయణం రచించిన వాల్మీకి జయంతిని జరుపుకోవడం ఆనందదాయకం.

ధన్యవాదాలు తెలుగురీడ్స్