పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు

పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు అయితే, మంచి బుద్దులు అబ్బుతాయని అంటారు. సహజంగా పిల్లలకు కధలంటే ఆసక్తి ఉంటుంది. కధలలోని సారంశం గ్రహించడం పిల్లలకు అలవాటు అయితే, అదే అలవాటు నిత్య విద్యలో కూడా అలవాటు పెరుగుతుంది.

అన్ని అలవాట్లుకు పరిమితులు చెబితే, విద్య నేర్చుకోవడంలో పరిమితులు చెప్పరు. వినయంతో కూడిన విద్య ఎంతవరకైనా తెలుసుకోవచ్చును. పిల్లలకు అవసరమైన వినయవిధేయతలు చిన్ననాడే బలంగా నాటుకోవాలని అంటారు. ఇందుకు తరచుగా వాడే మాటలు ‘మొక్కై ఒంగనిది, మానై ఒంగునా’ అని అంటారు.

చూసి నేర్చుకునే వయస్సు నుండి చదివి నేర్చుకునే వయస్సులో కధల పుస్తకాలు, నీతి కధలు పుస్తకాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. పిల్లలకు విమర్శించేవారి కన్నా, నియమాలు పాటిస్తూ రోల్ మోడల్ గా జీవించి వ్యక్తుల పరిచయం అవసరం. మొదటగా తల్లిదండ్రులే పిల్లలకు మోడల్ గా కనబడతారు.

పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు
పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు

తండ్రి ఏ విషయంలో సమాజంలో పాపులర్ అయ్యి ఉంటే, అదే విషయంలో ఆ తండ్రి ఆ పిల్లవానికి రోల్ మోడల్ గా ఉంటారు. ఆ విషయంలో తన తండ్రే తనకు హీరో. కొందరు పిల్లలు వెంటనే అనుసరించడం కూడా మొదలు పెడతారు. అందుకే పిల్లల విషయలో తండ్రి పెద్ద హీరోగా ఉంటాడు.

దురదృష్టం కొలది తండ్రికి దురలవాట్లు ఉంటే మాత్రం వాటిని పిల్లలకు తెలియకుండా పెద్దలు జాగ్రత్త పడాలి. కారణం… పిల్లలకు అనుసరించడమే అలవాటుగా ఉండే వయస్సులో తండ్రి ఏంచేస్తే అదే చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

తెలుగు కధలు పుస్తకాలు పిల్లలపై ప్రభావం చూపుతాయి.

అనుసరించే వయస్సులో ఏది అనుసరించాలి? ఏది అనుసరించ కూడదనే విషయంలో తల్లిదండ్రుల ఇచ్చే క్లారిటీతో బాటు పుస్తకాలు తెచ్చే ఆలోచనా విధానం కూడా పిల్లలకు ఉపయోగం. పుస్తకాలలో ఉండే నీతి కధలలో సారంశం పిల్లలలో వికాసం పెంచుతుంది. స్పూర్తిని పెంచే తెలుగు పుస్తకాలు చదవడం వలన కూడా పిల్లలకు మంచి బుద్దులు పెరుగుతాయి.

స్కూలు విద్యకు వెళుతున్నవారు స్కూల్లో స్నేహితుల ద్వారా విషయ విజ్ఙానం పెంపొందించుకుంటూ ఉంటారు. సామాజిక పోకడలలో వీరు కొన్నింటిని అనుసరించే అవకాశం కూడా స్కూల్ స్నేహితుల ద్వారా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. స్కూలుకు వెళ్ళే పిల్లలకు నీతి కధల పుస్తకాలు మేలును చేకూరుస్తాయి.

స్పూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల కధలు, ధర్మాత్ముల గురించి వివరించడం వలన పిల్లలకు

Children needed models rather than critics.. అంటే పిల్లలకు విమర్శకుల కన్నా మోడల్స్ అవసరం ఎక్కువ. Children are great imitators… అనుసరించడంలో పిల్లలకన్నా ముందుండేవారు ఉండరు.

పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు
పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు

వినే వయస్సులో చెప్పేవారు చెప్పే మంచి మాటలు వినేవారికి బాగా నాటుకుంటాయి. కధలు విని పడుకోవడం అనే అలవాటు పిల్లలకు ఉంటే, నీతి కధలు, స్పూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల కధలు, ధర్మాత్ముల గురించి వివరించడం వలన పిల్లలకు ఆయా గుణములపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆ ఆసక్తి వారి జీవితానికి ఎంతో మేలునే చేకూరుస్తాయని అంటారు.

స్పూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల గురించిన కధలు వినడం వలన స్ఫూర్తి గురించిన ఆలోచన పిల్లలో పెరుగుతంది. స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయాల గురించి ఆలోచన కలుగుతుంది. ధర్మాత్ముల గురించి వివరించడం వలన ధర్మము యొక్క గొప్పతనం తెలియబడుతుంది. ధర్మాత్ముల జీవితం గురించి తెలిసి ఉండడం వలన, మనసు చెదిరే వయస్సుకొచ్చేటప్పటికీ మనసులో మనసుపై నియంత్రణ ఉండే అవకాశం ఎక్కువ అంటారు.

ధర్మమును ఆచరించి సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదించుకున్న ధర్మాత్ముల గురించి పిల్లలకు వివరిచడం తప్పనిసరిగా చేయాలని అంటారు. అలాగే స్ఫూర్తిదాయకమై జీవన కొనసాగించి, సమాజం చేత గుర్తింపు పొందినవారి గురించి కూడా పిల్లలకు తెలియజేస్తూ ఉండడం మరొక మేలైన విషయంగా చెబుతారు.

Children our most valuable resources… పిల్లలు మన విలువైన వనరులు…. నేటి పిల్లలే రేపటి పౌరులు…

నేటి పిల్లలే రేపటి పౌరులు… నేడు పిల్లలగా ఉండేవారు ఎదుగుతూ నేర్చుకునే విషయాలతో పౌరులుగా మారతారు. పిల్లలు ఏవిధంగా పౌరులుగా మారతారో ఈ మూడు విషయాలు కీలకం అవుతాయి. నేర్చుకునే వయస్సులో ఎటువంటి విషయాలు చూస్తున్నారు? ఎటువంటి విషయాలు అనుసరిస్తున్నారు? ఎటువంటి విషయాలపై ఆసక్తి పెంచుకుంటున్నారు?

పిల్లలు నేర్చుకునే వయస్సులో అనుసరణ ద్వారా ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారు. వారు అనసరించడానికి అతి దగ్గరగా ఉండే మోడల్ అంటే, ఆ పిల్లవాని తండ్రే. తండ్రికి మించిన మోడల్ పిల్లలకు అంతదగ్గరగా మరొకరు ఉండరు. తల్లి ప్రేమతో పిల్లవానికి చాలా విషయాలు తెలియజేస్తుంది. అయితే ఆచరణకు తండ్రి విధానం మోడల్ గా మారుతుంది.

నేడు మంచి విషయాల ద్వారా మంచి వ్యక్తిత్వం ఏర్పరచుకుని ఓ మంచి పౌరుడిగా మారితే, అతను సమాజానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాడు. సమాజానికి మేలు చేసేవారంత వనరుగానే ఉంటారు.

మంచి పౌరునిగా మారబోయే పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి. వివిధ రకాల

బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్

బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్ అని చెబుతారు. పుస్తకాలు చదివే అలవాటు చిన్ననాటి నుండే ఉంటుంది. అయితే ఎలాంటి పుస్తకాలు చదివితే, అలాంటి ఆలోచన మన మనసులో చేరుతూ ఉంటాయి. గతం మాదిరి ఇష్టం ఉండే విషయాలపైనే పుస్తకాలు ఇంకా ఎక్కువ చదివితే, అదే విషయంలో మరింత అవగాహన ఉంటుంది.

అలా కాకుండా కొత్తగా తెలిసిన విషయాల గురించి పుస్తకాలు చదివితే, కొత్త ఆలోచనలు పుట్టుకు వస్తాయి. అప్పటికే తెలిసిన విషయాలలో పుస్తకాలు చదివితే, ఆయా విషయాలలో ఎక్కువ పరిజ్ఙానం ఉంటుందంటారు. అంటే మనకు ఎక్కౌంటింగ్ రంగంలో ఉంటే, ఎక్కౌంటింగ్ కు సంబంధించిన పుస్తకాలు చదివితే, ఆరంగంలో మరింత విజ్ఙానం వృద్ది చెందుతుంది.

బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్

పుస్తకం చదవడము అంటే, ఆ పుస్తకములో వ్రాయబడిన విషయ పరిజ్ఙానంతో స్నేహం చేయడమే అవుతుంది. ఒక పుస్తకంలో ఒక వస్తువు తయారి గురించి వ్రాస్తే, ఆ పుస్తకం చదివాక, ఆ వస్తువు తయారి గురించిన ఆలోచన కలుగుతుంది. ఒక స్నేహితుడితో మాట్లాడాక ఆలోచన పుట్టినట్టు, పుస్తకం కూడా ఒక విధానంలో ఆలోచనను కల్పించకలదు.

పుస్తకం ఎప్పుడు విజ్ఙాన విషయాలను తెలుపుతూ ఉంటాయి. మనం ఎంచుకున్న అంశం బట్టి పుస్తకాలు మనకు విజ్ఙానమును అందిస్తాయి. ఇతరత్రా ఆంక్షలు కలిగిన పుస్తకాలు అయితే మనసుపై చెడు ప్రభావం చూపుతాయి. అలా కాకుండా మనకు నేర్చుకునే రంగంలో కానీ, ఒక వ్యక్తికి అసరమైన స్ఫూర్తినిచ్చే అంశంలో కానీ పుస్తకాలు ఎంపిక చేసుకంటే, పుస్తకం రూపంలో మనకొక మంచి మిత్రుడు ఉన్నట్టే !

బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్

ఎంత ఎక్కువ విషయాలు తెలిసి ఉంటే, మనసులో అన్ని ఆలోచనలు అంటారు. అందుకే తెలిసిన విషయములోనే పరిపూర్ణ పరిజ్ఙానం సంపాదించాలి అంటారు. మనకు తెలిసి ఉన్న విషయములో పూర్తి అవగాహన ఉంటే, ఆ విషయం మనతో బాటు మనల్ని అనుసరిస్తున్నవారికి ఉపయోగపడుతుంది.

అంటే ఒక ఎక్కౌంటెంటుకు ఎక్కౌంటింగులో పూర్తి పరిజ్ఙానం కలిగి ఉంటే, అతనికి వచ్చే సందేహాలతో బాటు అతనిని అనుసరించేవారికి కూడా సందేహాలు తీర్చగలడు. ఆ వ్యవస్థలో ఎక్కౌంటింగ్ పరిధిలో గల సమస్య పరిష్కారం అతని దగ్గర నుండి బయటకుపోదు.

అలా కాకుండా ఇంకా వేరే రంగంలో విషయాలపై దృష్టి సారిస్తే, ఆలోచనలు మరింతగా పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే ఎక్కువగా మేనేజ్మెంటు వ్యవహారంలో మాత్రం మరిన్ని విషయాల గురించి తెలిసి ఉండడమే మేలు అంటారు.

బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్
బుక్ రీడింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్

ఉపాధి, సంపాదన కాకుండా మనిషి జీవితానికి భక్తి లేదా జ్ఙాన తత్వ పుస్తకాలు చదవడం మరొక మంచి అలవాటుగా చెబుతారు. తత్వ పుస్తకాలు మనోవిజ్ఙానమును అందిస్తాయని చెబుతారు. మనోవిజ్ఙానం అంటే మనసు మరింత శక్తివంతం కావడమే. మనో బలం మనిషికి మేలైన బలం. అంతకుమించిన బలం మరొకటి ఉండదని అంటారు.

పుస్తక జ్ఙానం విషయాల పరిజ్ఙానం

పుస్తక జ్ఙానం విషయాల పరిజ్ఙానం అయితే అన్నింటినీ పరిశీలించే మనసు, తననితానే పరిశీలన చేయడం మొదలు పెడితే, ఆ స్థితిన పండితులు అద్భుతం అంటారు. మనసు మనసుపై యుద్దం చేయడం అంటే, అందులో గెలవడం అంటే లోకాన్ని గెలిచినట్టే అంటారు.

సాధారణంగా ఒకరికి సుఖం అయితే మరొకరికి దు:ఖం అయ్యే సందర్భాలు ఉంటాయని అంటారు. కానీ సుఖాలు, కష్టాలు కలిగించే కాలం దీర్ఘకాలం కష్టాలు ఇవ్వడం కోసం కరోనాని తెచ్చింది. ఈ కరోనా వలన అందరికీ కష్టమే… కష్టానికి, సుఖానికి భావన పొందేది మనసే, దాని నియంత్రణకు అదే సహకరించాలని అంటారు. ఎలా?

పుస్తక జ్ఙానం విషయాల పరిజ్ఙానం
పుస్తక జ్ఙానం విషయాల పరిజ్ఙానం

లోకంలో అన్ని విషయాలను మనసు పరిశీలన చేస్తే ఆ విషయాల సారం మనసులోనే ఉంటుంది. మనసును మనసే పరిశీలన చేస్తే మనసులో దాగిన మర్మమేదో తెలియవస్తుంది. మనసును పరిశీలన చేయడం అద్భుతం అంటారు. దేనిపై దృష్టిపెడితే దానిపై ఆలోచన చేయడం మనసుకు అలవాటు అంటారు. ఆలోచనల ద్వారా అవగాహనను పెంచుకుంటుందని అంటారు.

అటువంటి మనసు తనని తానే పరిశీలన చేయడం అంటే అద్భుతం అంటారు. ఎందుకంటే లోకంలోని ఎన్నో విషయాలపై మనసు దృష్టిపడి ఉంటుంది. ఎన్నో విషయాలు మనసుకు తెలిసి ఉంటాయి. ఎన్నో విషయాలలో మనసుకు జ్ఙాపకాలుగా ఉంటాయి. కొన్ని విషయాల గురించి మరిచిపోలేని అనుభూతులు మనసులో ఉంటాయి.

నిత్యం ఏదో ఒక బంధంతో మాట్లాడే మాటల ఫలితాలు మనసులో నిక్షిప్తం అయ్యి ఉంటాయి. ఏదైనా వస్తువుతో ఏర్పడిన బంధం భావనలు మనసులో స్టోర్ అవుతాయి. మనసు ఏది చేస్తే అది గుర్తు పెట్టుకోవడం అలవాటుగా కలిగి ఉంటుంది. అది చేతలగా అలవాటు అయితే కొత్త విషయంపై పోతుందని అంటారు.

మనసొక అద్భుతంగా చెబుతారు పుస్తక జ్ఙానం విషయాల పరిజ్ఙానం
మనసొక అద్భుతంగా చెబుతారు పుస్తక జ్ఙానం విషయాల పరిజ్ఙానం

మనసొక అద్భుతంగా చెబుతారు. అటువంటి అద్భుతమైన మనసు మాత్రం నిత్యం ఏదో ఆలోచనను కలిగి ఉంటుందని అంటారు. అయితే దీనికి మరొక ప్రత్యేకత చెబుతారు. శ్రద్ధగా ఏదైనా పనిచేస్తున్నప్పుడు మాత్రం తదేక దృష్టితో ఉంటుందని.. అలా కష్టంలో ఇష్టంగా ఉండే మనసు ఆ మనిషికి మరింత మేలు చేయగలదని అంటారు.

కదిలే కాలం కదలనీయకుండా మనిషిని కూర్చోబెడితే, గంటలతరబడి కూర్చుని పనిచేసేవారికే మనసు ఒకే దృష్టిపై నిలబెట్టడం సాధ్యం అంటారు. అయితే అదుపు లేని మనసుకు బుక్ రీడింగ్ ఒక మందు అంటారు. ఎందుకు అంటే అది ఊహాత్మక లోకంలోకి తీసుకుపోతుంది. బుక్ లో వ్రాయబడిన విషయంతో మనసు మమేకం కావడంలో నిమగ్నం అవుతుంది.

అభిరుచిని బట్టి ఆయా విషయాలలో బుక్స్ పరిజ్ఙానం పెంచుతాయిని అంటారు.

అద్భుతమైన మనసుకు బుక్స్ మనకు మంచి అవగాహనను అందిస్తాయి అంటారు. అభిరుచిని బట్టి ఆయా విషయాలలో బుక్స్ పరిజ్ఙానం పెంచుతాయిని అంటారు. మనకు తెలిసి ఉన్న విషయంలో ఇంకా విశ్లేషణాత్మకమైన బుక్స్ చదివితే మనకు తెలిసిన విషయంలో మరింత అవగాహన పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ.

పుస్తక జ్ఙానం విషయాల పరిజ్ఙానం

ఉదాహరణకు శ్రీరాముడు దశరధుడి కుమారుడు విల్లునెక్కిపెట్టి సీతమ్మను పరిణయమాడాడు. తండ్రి మాట ప్రకారం అడవులకు వెళ్ళాడు. సీతాపహరణ జరిగితే వాలీని చంపి సుగ్రీవుని చెలిమి చేశాడు. ఆంజనేయుని సాయంతో సీతమ్మజాడ తెలుసుకున్నాడు. ఆపై లంకకు పోయి రావణవధ చేశాడు… అని తెలుసు.

ఇక మనం రామాయణం పూర్తి బుక్ చదవడం మొదలు పెడితే, రామాయణంలో ఒక్కో ఘట్టం గురించి అవగాహన పెరుగుతూ ఉంటుంది. శ్రీరాముని ధర్మదీక్ష గొప్పతనం తెలియవస్తుంది. గురువుల గొప్పతనం తెలియవస్తుంది. కోపంతో కూడిన నష్టం గురించి అవగాహన ఏర్పడుతుంది. ధర్మాచరణ కష్టంతో కూడినా దాని కీర్తి ఏవిధంగా ఉంటుందో… తెలియబడుతుంది. ఓర్పు వలన ఏమి ఉంటుందో తెలియబడుతుంది. చూసే దృష్టిని బట్టి మనసుకు మరింత ధర్మావగాహన తెలియబడుతుందని అంటారు.

అదే యోగవాశిష్టం బుక్ రోజూ చదవడం మొదలుపెడితే… యుక్తవయస్సు ఏవిధంగా పోతుందో.. తెలియబడుతుంది. కోరికలకు మూలం ఏమిటో తెలియబడుతుంది. మనసుకు మూలం ఏమిటో తెలియబడుతుంది. మనసుకు ఏదో తెలిసినట్టుగా ఉంటుంది. కానీ దాని ఎరుకకు ఏదో చేయాలనే తపన పుడుతుంది. అసలు రాముడు అంతరంగం ఏమిటో తెలియబడుతుంది. రామాయణం తత్వం తెలియబడుతుందని అంటారు.

పుస్తక జ్ఙానం విషయాల పరిజ్ఙానం పెంపుకు దోహదపడతాయని అంటారు

ఇలా మనకు పుస్తక జ్ఙానం విషయాల పరిజ్ఙానం పెంపుకు దోహదపడతాయని అంటారు. ఏవిధమైన బుక్స్ రీడ్ చేస్తే అటువంటి భావనలు బలపడతాయి. మన వృత్తి రిత్యా సాంకేతిక నిపుణులమై ఉంటే, సాంకేతిక అభివృద్దిపైన ఉండే బుక్స్ చదివితే సాంకేతికపరమైన విషయాలలో మరింత విషయ పరిజ్ఙానం పెరుగుతుంది.

మనం వృత్తిరిత్యా వైద్యులమైతే వైద్యానికి సంబంధించిన బుక్స్ చదువుతుంటే, వైద్యశాస్త్రపు విషయాలలో పరిజ్ఙానం పెంపుకు బుక్స్ దోహదం అవుతాయి. ఇంటి ఇల్లాలు అయితే, వంటింటి చిట్కాలు గురించిన బుక్స్ చదివితే, మరింత అవగాహన ఏర్పడుతుంది. వంటింటి పొపుల డబ్బా వైద్యరహస్యం కూడా తెలిబయడతాయని అంటారు. విషయ పరిజ్ఙానం పెంచుకోవడానికి బుక్ రీడింగ్ సహాయకారి కాగలదని అంటారు.

బుక్ రీడింగ్ అంటే చదివిన పుస్తకంలోని విషయంపై ఒక స్వీయదృష్టిని పెంపొందించుకోవడం అంటారు. ఒక వ్యక్తి విషయపరిజ్ఙానం బుక్ రూపంలో విశ్లేషణగా ఉంటే, ఆ విశ్లేషణ రీడర్లో మరొక ఆలోచన సృష్టించవచ్చును. ఆ విషయంలో మరింత పురోగతికి దోహదం కావచ్చును. బుక్ రీడింగ్ విషయాల పరిజ్ఙానం పెంపుకు దోహదపడవచ్చును.

ఏదైనా బుక్ చదవుతుంటే ఆబుక్ లోని విషయం మన మనసులో చేరుతుంది. చేరిన విషయం గుర్తుగా ఉంటుంది. బుద్ది వికసిస్తే, ఆ విషయం అసరానికి గుర్తుకు వస్తుందని అంటారు. స్కూల్లో చదివిన విషయాలు, పని చేస్తున్న సమయంలో పనిని సులువుగా చేయడానికి గుర్తుకు వచ్చినట్టుగా… బుద్ది వికసించాలని అంటారు.

బుక్ రీడింగ్ మంచి అలవాటు అయితే అందులోని అంశం మనమదిగదిలో గూడు కట్టుకుంటుంది. ఆ మది గూటిలో మంచి విషయాలు చేరితే మంచి మనిషిగా పేరు వస్తుందని చెబుతారు. చిన్ననాడు చదివిన చందమామ కధల సారం మనమదిలో గూడు కట్టుకుని ఉంటాయి. ఏదో ఒక సందర్భంలో మనకు అవి గుర్తుకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

నీతి కధలు ఎక్కువగా చదివి ఉంటే, అవినీతి పనులపై ఆసక్తి పెరగదు. ఆసక్తి లేని పనిని మనసు ఎప్పటికీ చేయదు. మనసుకు ఎటువంటి ఆలోచనలు ఎక్కువగా ఉంటే, అటువంటి పనులే చేస్తుందని… దానిని పరిశీలించిన పండితులు చెబుతారు.

పుస్తకాలలో పేజిలు, పేజిలో పేరాలు, పేరాలో వ్యాక్యాలు, వ్యాక్యంలో పదాలు, పదంలో అక్షరాలు అంతేగా.. మరి అలాంటి కూర్పులో ఉండి భావన బలమైనది మనిషికి విధానం తెలియజేస్తుంది. ఎటువంటి భావనలో కూడిన పుస్తకాలు అటువంటి భావనల మన మనసులో పెంచుతాయి.

మనసొక మంచి మిత్రుడు అనుకూల ఆలోచనలు పెరిగితే, మనసొక శత్రువు.. ప్రతికూల ఆలోచనలు పెరిగితే…

మనలో ఆలోచనలు బయటకు వస్తే, ఆ పనిని బట్టి మనకు పేరు వస్తుంది. ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉంటే అటువంటి పేరు అయితే మంచి పేరు కోసం మంచి బుక్ లేక మంచి మిత్రుడు అంటారు. ప్రతికూల ఆలోచనలు పెరిగే మనసే ఓ శత్రువుగా మారే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అయితే ఈ శత్రు భావన ఎదుటివారికి ఆపాదిస్తూ, తను మననుండి తప్పించుకుంటుందని అంటారు. కోపం శత్రువైతే అది పుట్టడానికి కారణం మనసు, దాని ఆలోచనలే అంటారు.

మంచి మిత్రుడు మనకు ఎప్పుడూ పాజిటివ్ దృక్పధంతోనే మాట్లాడుతాడు. మనలో వచ్చిన నెగిటివ్ ఆలోచనకు స్వస్తి పలుకుతాడు. దారితప్పుతున్న మనసుకు మంచి ఆలోచనను చెబుతాడు… కానీ పాడైపోయే మిత్రుడికి మాత్రం నెగిటివ్ ఆలోచనలు చెప్పడు. అలా అవసర కాలంలో బుక్ కూడా మన మనసుకు మంచి ఆలోచనలను సృష్టించగలదు.

మనసు మంచి మిత్రుడు కావడానికి బుక్స్ దోహదపడతాయి. మన దృక్పదం సరిగా లేకపోతే మన మనసే మనకు ప్రతికూలంగా మారే ఆలోచనను కూడా పెంచుకోవచ్చును. కాబట్టి ఉత్తముల జీవితచరిత్రను ముందుగా మనకు తెలియబడాలి అంటారు. అపకారం చేసినవారికి కూడా ఉపకారం చేసిన మహానుభావులెందరో ఈ ప్రపంచంలో ఉంటారు.

అపకారికి ఉపకారం చేసిన మహానుభావుల జీవితచరిత్రలు మనకు మార్గదర్శకంగా ఉంటాయని అంటారు. కష్టకాలంలో వారి పాజిటివ్ దృక్పధం మన మనసులో కదలికలు సృష్టించగలవనే వాదన, వారి జీవితచరిత్రల బుక్స్ రీడ్ చేయడంవలన బలపడవచ్చును. బుక్ రీడింగ్ ద్వారా మన మనసును మనం ఓ మిత్రుడి మాదిరిగా మార్చుకోవచ్చును మంచి బుక్స్ రీడ్ చేస్తూ మనసొక మంచి మిత్రుడు లాగా మార్చుకోవచ్చును.

పుస్తక జ్ఙానం విషయాల పరిజ్ఙానం స్వీయ ఊహాశక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చును.

సినిమా చూడడం అంటే దర్శకుని ఊహను ఫాలో అవ్వడం అయితే బుక్స్ రీడ్ చేయడం అంటే ఆ బుక్ లోని అంశంతో స్వీయ ఆలోచనకు మరింత పదును పెంచుకోడవం అంటారు.

ఒక సినిమాను సృష్టించిన దర్శకుడుకి బుక్ రీడింగ్ అనే అలవాటు ఉంటుందని అంటారు. పుస్తక జ్ఙానం వలన సామాజిక స్థితిపై అవగాహన ఉంటుంది. భవిష్యత్తు సమాజం గురించిన ఆలోచనలు పెరగవచ్చును. వ్యక్తి ప్రవర్తనకు పరిస్థితలు ప్రభావం గురించిన అవగాహన ఏర్పడవచ్చును. అవగాహన ఊహకు దారితీయవచ్చును. అనేక ఊహాలు కొన్ని సంఘటనలను ఊహించే వరకు సాగవచ్చును. బుక్స్ చదవడం వలన ఆ పుస్తక జ్ఙానం విషయాల పరిజ్ఙానం పెరిగి స్వీయ ఊహాశక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చును అంటారు.

పుస్తక జ్ఙానం వలన ఏర్పడిన విషయాల పరిజ్ఙానం మనసులో ఊహను సృష్టించగలదు అంటారు. భక్తి బుక్స్ చదివి చదివి, భక్తుల గురించి తెలుసుకుని తెలుసుకుని, భగవానుడి గురించి ఆలోచన చేసి చేసి భగవానుడు ఎలా ఉంటాడో మనం చూసిన విగ్రహరూపం మదిలో మెదిలి మెదలి… ఆ విగ్రహరూపం మనతో మాట్లాడడం మొదలుపెడితే ఆభక్తి పరాకాష్టకు ప్రతీక అంటారు. ఇలా ఆద్యాత్మిక పుస్తక జ్ఙానం వలన ఏర్పడిన భక్తి విషయాల పరిజ్ఙానం ఆ భగవంతుని స్వరూపాన్నే నింగినుండి నేలకు దింపగలదని అంటారు.

పుస్తకం వలన ఏర్పడిన జ్ఙానం పుస్తకాల ద్వారా ఏర్పడిన పరిశీలన పరిజ్ఙానం మరొక బుక్ సృష్టించే శక్తిని కూడా పొందగలదని అంటారు. ఏ విషయంలో బుక్స్ ఎక్కువగా చదివితే ఆ విషయాల పరిజ్ఙానం ఫలితంగా స్వీయ ఊహాశక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చును. సినిమా రంగంతో పరిచయం ఉంటే ఒక కొత్త సినిమా కధను కూడా సృష్టించే ఊహాత్మక శక్తి బుక్ రీడింగ్ ద్వారా ఏర్పడగలదని అంటారు.

తెలుగు బుక్స్ రీడ్ చేయడం ద్వారా అవగాహన ఎక్కువ

తెలుగు బుక్ రీడ్ చేయడం ద్వారా తెలుగులో మరింత విజ్ఙానం పొందవచ్చును. తెలుగు వ్యాకరణం బుక్స్ రీడ్ చేస్తే, వ్యాకరణ నైపుణ్యం సంపాదించవ్చని అంటారు. తెలుగు భక్తి బుక్స్ రీడ్ చేస్తే, భక్తి పరమైన పరిపక్వత పెరుగుతుందని అంటారు. సినిమా బుక్స్ రీడ్ చేస్తే సినిమా జ్ఙానం పెరుగుతుందని అంటారు.

ఇలా ఏవిషయంలో ఎక్కువగా తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేస్తు ఉంటే, ఆయా విషయాలలో పరిజ్ఙానం పెరగవచ్చును. తెలుగుబుక్స్ రీడ్ ద్వారా అనేక విషయాలలో మనకు అవగాహన పెరగవచ్చును. అయితే తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏకాగ్రతతో కూడిన శ్రద్ద ముఖ్యమంటారు. ఏకాగ్రతతో చేస్తున్నప్పుడు మనసు దృష్టి చేస్తున్న పనిలో నిమగ్నమై ఉంటుంది. అది తెలుగుబుక్ రీడింగ్ అయితే ఆబుక్ లోని విషయంపై సరైన దృష్టితో ఉంటుంది. ఆబుక్ రీడ్ చేసిన ఫలితం పొందవచ్చుని అంటారు.

విషయం తెలుగులో ఉంటే, ఆ తెలుగుబుక్ ద్వారా మనకు అవగాహన తేలిక… కారణం మన మాతృభాష తెలుగు కాబట్టి.. అక్షరజ్ఙానంతో బాటు వాడుక భాష ద్వారా తెలుగులో అనేక పదాలకు అనుభవూర్వక ఆలోచనా శక్తి కూడా ఉంటుందని అంటారు. ఆవిధంగా తెలుగుబుక్ రీడ్ చేస్తుంటే, ఆ బుక్ లో ఉన్న విషయంపై మనకు మరింత అవగాహన ఏర్పడకపోదు.

మన వాడుక భాషలో బుక్ రీడ్ చేయడంద్వారా తెలుగులో అవగాహన బాగా ఉంటుంది. తెలుగుబుక్స్ అనేక వర్గాలలో మనకు లభిస్తాయి. గతంలో తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేయడానికి కొనుగోలుకు మరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళవలసి ఉండేది. ఇప్పుడు కొన్ని వర్గాలలో ఉచితంగా తెలుగుబుక్స్ మనకు ఆన్ లైన్లో రీడ్ చేయడానికి ఉచితంగానే లభిస్తున్నాయి.

తెలుగులో బుక్స్ రీడ్ చేయడానికి ఆన్ లైన్ ద్వారా పిడిఎఫ్ బుక్స్ ఉచితంగా లభిస్తున్నాయి.