అనేక బుక్స్ సారం గురువుల మాటలలో

గురుబోధ మనసులో బాగా నాటుకుంటుందని అంటారు. అనేక బుక్స్ సారం గురువుల మాటలలో వ్యక్తి గతంలో తెలియబడిన విషయాలపై అవగాహన ఏర్పడుతుంది. గురి కుదిరితే సద్గురు మాటలు మంత్రంలా పనిచేస్తాయని అంటారు. ఎన్ని బుక్స్ చదివినా మనసులో లోతైనా ఆలోచన ఉంటేనే, ఆ బుక్ సారం గ్రహించగలం కానీ గురువుల మాటలలో ఎన్నో బుక్స్ లో చెప్పబడిన సారాంశం ఉంటుంది.

అనేక బుక్స్ చదివితే తెలియబడే సారాంశం, ఎప్పుడైనా జీవితంలో ఉపయోగపడినప్పుడే, ఆ బుక్స్ రీడ్ చేసిన ఫలితం పొందనట్టు. అయితే బుక్ రీడింగ్ వలన ఆ బుక్ లో ఉన్న అంశంతో మనసు తాదాత్మకం చెందుతుంది. కానీ ఆ బుక్ విషయం మన జీవనతీరుకు దగ్గరగా లేకపోతే, మన జీవితంలో కొత్త విషయం చేరుతుంది. అయితే అలా చేరిన కొత్త విషయం జీవనలక్ష్యం చేరేదిగా ఉండాలంటారు.

ఏదైనా బుక్ రీడ్ చేసిన తర్వాత ఆబుక్ లోని అంశం మనలో మరో ఆలోచనలు మనకు కలిగిస్తాయి. ఏదైనా తెలుగు నవలను రీడ్ చేస్తే, ఆ నవలలోని పాత్రలు మన మనసులో ఊహించబడతాయి. ఆ నవలను ఎంతబాగా చదివి ఉంటే, అందులోని పాత్రలు అంత బలంగా మన మనసులో పాతుకుపోతాయి. ఇలానే ఇతర బుక్స్ రీడ్ చేస్తే, ఇతర అంశములు మనిషి మనసులోకి చేరతాయి. మనసుకు ఏమిస్తే, వాటిని మననం చేసి మనసు గుర్తుపెట్టుకుంటుంది, మరలా గుర్తకు తెస్తుంది.

ఎటువంటి బుక్స్ ఎక్కువగా చదివితే అటువంటి ఊహాశక్తి మనసులో

అక్షరజ్ఙానం ఉన్నవారు ఒక వయస్సుకు వచ్చే సమయానికి ఎన్నో కొన్ని తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేయడం జరిగి ఉండవచ్చును. భుక్తికోసం ఆదాయమార్గములను తెచ్చే విద్యలో బుక్స్ చదివి ఉండవచ్చును. ఇంకా యవ్యనంలో కోరికలను రెచ్చగొట్టే తెలుగుబుక్స్ చదివి ఉండవచ్చును. లేదా ఊహాత్మక శక్తిని పెంచే ఊహాత్మక సంఘటనలను అక్షరరూపంలో తెలియజేసే బుక్స్ చదివి ఉండవచ్చును. ఎటువంటి బుక్స్ ఎక్కువగా చదివితే అటువంటి ఊహాశక్తి మనసులో పెరుగుతుందంటారు. కానీ సమాజంలో ఎన్నో అంశములతో ముడిపడి ఉండి, మనచుట్టూ వివిధ రకాల మనస్తత్వాలతో వ్యక్తులు ఉంటారు. వారితో స్నేహాభావం వలన వారి వారి ద్వారా మన మనసులోకి మరిన్ని విషయాలు చేరవచ్చును.

ఇలా ఒక వ్యక్తి కొన్ని విషయాలో స్వతహా మనసులోకి తెచ్చుకుంటే, కొన్ని విషయాలు చుట్టుప్రక్కల వారి ద్వారానో… లేక సహవాసంతోనో కొత్త విషయాలు చేరతాయి. మంచి విషయాలు చేరితే, మంచి పరివర్తన ఉంటుంది. జీవితం మంచి చెడుల కలయిక కాబట్టి మంచి చెడులు సమజంలో కనబడుతూనే ఉంటాయి. సంఘజీవిగా మంచిగానో, చెడుగానో మనిషి ప్రభావితం అవుతూ ఉంటాడు. అయితే వ్యక్తి తన జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలకు మూలం తనకు తానుగా ఏర్పరచుకునే విషయాలే అంటారు. కానీ వాటిని గుర్తెరగకుండా తన సమస్యలకు కారణం ఇతరులుగానో లేక ఇతరులతో పోల్చుకునేవిధంగానో వ్యక్తి ఆలోచనలు సాగవచ్చని అంటారు.

అనేక ఆలోచనలతో జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలతో పోరాటం చేసే వ్యక్తికి మానసిక పరివర్తన అవసరం అయితే మాత్రం మంచి విషయాలతో కూడిన బుక్స్ చదవడం అవసరం అంటారు. అయితే అనేక విషయాలతో కూడి ఉండే మనసు ఏదో ఒక బుక్ రీడింగుతోనే మార్పును పొందకపోవచ్చును. అనేక బుక్స్ రీడ్ చేయడంతో మార్పుకు మనసు మరలవచ్చును. అయితే అంతర్గత ఆలోచనను కలిగి ఉండే ఒక్కొక్కరికి ఏదైన ఒక మంచి బుక్ మంచి మార్పును వెంటనే కలుగజేయవచ్చును. కానీ అనేక బుక్స్ సారం గురువుల మాటలలో లభిస్తే, ఆ మాటలే మనసులో మార్పును తీసుకువస్తాయి. గురి కుదిరితే గురువుల మాటలు మనసులో బలంగా పాతుకుపోతాయి అంటారు.

సద్గురు మాటలు వినడంతో మనసు మొదటగా శాంతిని పొందడం ప్రారంభిస్తుంది. శాంతించిన మనసు మరింత పదునుగా ఆలోచన చేయగలుగుతందంటారు. మనసుకు మనసే బలమంటారు. మనసుకు మనసే బలహీనమంటారు. అటువంటి మనసు యొక్క బలాలు – బలహీనతలు గుర్తెరగడానికి గురువుల మాటలే మంత్రాలంటారు. మాటలు వినడానికి, గురువును చూస్తూ సద్గురువు మాటలను వినడానికి సద్గురు తెలుగు యూట్యూబ్ చానల్ మనకు ఉంది. సద్గురు మాటలను మనసు గ్రహించగలిగితే, ఆ మాటలతో మనసు ఆలోచనను పొందితే, వ్యక్తిలో కొత్తదనం కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా జీవిత పరమార్ధం అవగతమవుతుంది.

ధన్యవాదాలు – తెలుగురీడ్స్.కామ్

తెలుగుబుక్స్ రీడింగ్ మాతృభాష అయిన తెలుగుభాషలో

తెలుగురీడ్స్ మరొక పోస్టును చదువుతున్నందులకు మీకు మా ధన్యవాదాలు. తెలుగుభాష మాతృభాష అయి ఉండి కూడా తెలుగుభాషలో ఉండే కొన్ని పుస్తకాలు చదవాలంటే తెలుగువ్యాకరణం రావాల్సిందే అంటారు. అటువంటి గొప్ప ‘తెలుగుబుక్స్ రీడింగ్ మాతృభాష తెలుగులో’ నే చదవాలి. అలా చదివితేనే తెలుగులోని తెలియని పదాలు, వాటికి అర్ధాలు

తెలుగులో భాషలో ఉండే తెలుగు బుక్స్ లో మంచి విషయాలను బోధిస్తాయి. అలాంటి తెలుగు బుక్స్ రీడ్ చేయడం వలన ఆయా తెలుగు బుక్స్ లలో ఉండే తెలుగు విషయాలు మరింతగా మనసును పట్టుకుంటాయి అంటారు. ఎందుకంటే మన మాతృభాష తెలుగు కాబట్టి అటువంటి తెలుగుభాషలో తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేయడంతో ఆ బుక్స్ లోని విషయాలు త్వరగా అర్ధం అవుతాయి.

మనకు మాతృభాషగా ఉన్న భాషలో మనం మాట్లాడడం ఒక అలవాటుగా వచ్చేసి ఉంటుంది. కాబట్టి మాతృభాష ఏభాష అయితే ఆ భాషలో ఉండే బుక్స్ రీడ్ చేయడం సులభం అవుతుంది. అలా మన మాతృభాష తెలుగు కాబట్టి, తెలుగుభాషలో వ్రాయబడి ఉన్న తెలుగుబుక్స్ రీడింగ్ వలన ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుంది అంటారు. తెలుగు బుక్స్ రీడ్ చేయడం వలన తెలుగులోని వెలుగులు తెలుగువారి మైండులో వెలుగుతాయి.

తెలుగు వాడుకభాషలో మనం మాట్లాడే మాటలకు భావం మనం ఎరిగి మాట్లాడుతాం. అదేవిధంగా ఎదుటివ్యక్తి కూడా తెలుగుభాష మాతృభాషగా ఉండడం ఉంటుంది. తెలుగులో మాటలకు చాలావరకు వాటి భావాలు మనకు తెలిసే ఉంటాయి. అలా వాడుకు భాషలో ఉండే పదాలు బుక్ రీడింగ్ సమయంలోనూ వస్తే, వాటిని అర్ధం చేసుకోవడం సులభం. అదే ఇతర భాషలలో బుక్ రీడింగ్ చేయాలంటే కష్టం. ఎందుకంటే ఆయా భాషలలోని అన్ని పదాలకు అర్ధం తెలిసి ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఒక బుక్ రీడింగులోని రైటర్ అంతరంగం ఏమిటో తెలుసుకోగలం.

తెలుగుభాషలో తెలుగుమాటలకు

ఎప్పుడూ మనం మాట్లాడే తెలుగుభాషలో మాటలలో కొన్ని తెలుగుమాటలకు సరైన సాంకేతిక అర్ధం తెలియదు అంటారు. అలా తెలుగుపదాలకు అర్ధం తెలియకుండానే మాట్లాడుతూ ఉంటాం అంటారు. అలాంటి తెలుగువాడుక పదాలకు అర్ధం ఏదైనా తెలుగుబక్ రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు బోధపడితే, అప్పుడు ‘అయ్యో ఈ పదం మనం ఎప్పుడూ మాట్లాడేస్తూ…ఉంటా..కానీ ఈ పదానికి అర్ధం ఇదా…’ అని ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటాం. అలాంటి సందర్భం వచ్చిందంటే, తెలుగుభాష మాతృభాష అయినా ఆతెలుగులో అంతగా పట్టులేదని చెబుతారు.

మన మాతృభాష అయిన తెలుగుభాష ఉన్నతిని తెలియజేసే తెలుగువారి తెలుగు రచనలు ఎన్నో. అటువంటి తెలుగుబుక్స్ వివిధ ధరలలో బుక్ షాపులలో లభిస్తాయి. కొన్ని తెలుగుబుక్స్ ఉచితంగా ఆన్ లైన్లో లభిస్తే, ఆ తెలుగుబుక్స్ ను రీడ్ చేయకుండా ఎలా ఉండగలం. తెలుగుభాషలో వాడుక తెలుగుభాష కాకుండా గ్రాంధిక తెలుగుభాష కూడా తెలుగుపెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు. అంటే కొన్ని తెలుగుబుక్స్ చూడండి…వాటిలోని తెలుగుమాటలు మనం ఎప్పుడూ పలికినట్టుగానే ఉండదు. ఇది తెలుగుభాష లేక సంస్కృత భాష అన్న అనుమానం కూడా రాకపోదు. అలా తెలుగులో గ్రాంధికభాష కూడా ఉంటుంది, అంటారు.

తెలుగు బుక్ రీడింగ్ గ్రాంధిక భాష

తెలుగు గ్రాంధిక భాషలో వ్యాకరణంతో కూడిన వ్యాక్యాలు ఉంటాయి. వాటిలో ఎంతో ఆంతర్యం వచ్చే విధంగా ఉంటాయి. ఒక వ్యాక్యం చదివితే అందులోని భావం తెలుసుకోవడానికి మరొక తెలుగుపండితుడి దగ్గరకు వెళ్లాల్సిందే, అంటారు. అయితే ఇప్పుడు కొంతమంది స్కూల్ పిల్లలకు పెద్దలు పలికే వాడుక తెలుగుభాషలోని పదాలకు అర్ధం కూడా తెలియకుండా ఉంది అంటున్నారు. అలాంటి కొంతమంది వాదనలో నిజం లేకపోలేదు. తెలుగురీడ్స్ తెలుగు రచనలలోని తెలుగు విషయాలు తెలుగువారమైన మనమంతా తెలుసుకుందాం.

తెలుగు గ్రాంధిక భాష కష్టం అంటారు, లెక్కల సూత్రాలు కష్టమంటారు. అయితే లెక్కల సూత్రాల సిద్ధాంతం అర్ధం అయితే ఆ లెక్కల చాప్టర్ మొత్తం తేలిక. అలాగే తెలుగు గ్రాంధికభాషలోని వ్యాకరణం అర్ధం అయితే, తెలుగు బుక్ రీడింగ్ సులభం. తెలుగుభాషలోని వ్యాక్యాలలో ఉండే అద్భుత భావనలు మనకు అర్ధం అయితే, తెలుగుబుక్ రీడింగ్ అలవాటు అవుతుంది అంటారు. ఏ సబ్జెక్టులో అయిన మైండుకు అర్దం అయితే, ఆ సబ్జెక్టులో మైండు మరింత పదును పెంచుకుంటుంది అంటారు. తెలుగుబుక్స్ రీడింగ్ మాతృభాష తెలుగులో చదవడం వలన మనసుకు తెలుగు విజ్ఙానం కూడా అలవరుతుంది అంటారు.

తెలుగు మన మాతృభాష అటువంటి తెలుగుభాషలో ఉండే తెలుగు రచనలలో మంచి తెలుగుబుక్స్ ఎంపిక చేసుకుని చదవడం తెలుగు సంస్కృతికి దూరం కాకుండా ఉండడమే అంటారు. తెలుగు సంస్కృతి ఏనాటి నుండో వస్తుంటే, కొన్నింటిని వదిలి వచ్చిన పెద్దల వలన కొన్ని తెలుగు సంస్కృతిలోని విషయాలు మనకు దూరం అయ్యాయనే వారు లేకపోలేదు. అటువంటప్పుడు మనకున్న ప్రస్తుత తెలుగు సంసృతిపై మనకు సందేహం వస్తే, ఆ సందేహం తీరాలంటే, తెలుగు సంస్కృతిని తెలిపే తెలుగు రచనలు చదవాల్సిందే.

తెలుగు భాషలో ఉచిత తెలుగు బుక్స్

తెలుగుబుక్స్ లో ఎన్నో అంశాలలో ఎన్నెన్నో తెలుగుబుక్స్ మనకు బుక్ షాపులలో, ఆన్ లైన్ ఈకామర్స్ వెబ్ సైటులలోనూ లభిస్తాయి. అయితే కొన్ని సంస్థల ద్వారా తెలుగు భాషలో ప్రచురితమైన తెలుగుబుక్స్ ను కూడా ఆన్ లైన్లో ఫ్రీగా రీడ్ చేసేవిధంగా తెలుగు పి.డి.ఎఫ్ బుక్స్ లభిస్తున్నాయి. తెలుగుభాషలో ఉచిత తెలుగుబుక్స్ పి.డి.ఎఫ్ పార్మట్లో చదవడానికి ఇక్కడ ఇవే అక్షరాలను టచ్ / క్లిక్ చేయండి. తెలుగుబుక్స్ రీడింగ్ మాతృభాష తెలుగులో ని పలు పుస్తకాలను చదువుతూ తెలుగుభాషలో పట్టు తెలుగువారి జీవితానికి వైజ్ఙానిక వెలుగు రేఖలు.